PHP MySQL ile Personel İşlemleri

Daha önceki örneklerimizi incelediyseniz bu kısımda anlatılanları da hemen kavrayacaksınız. Aşağıdaki örnekleri yapmanız için WAMP bilgisayarınızda kurulu olmalıdır, WAMP paketi içinde yer alan PhpMyadmin aracı ile MySQL veritabanını yöneteceğiz.  PHP dosyalarımızı da C:\Wamp\www klasörüne yazacağız. Bu klasör içinde personel isimli bir klasör oluşturmak kodlarımızı daha düzenli şekilde yönetmemizi sağlayacaktır.

1) PERSONELDB isimli bir veritabanı oluşturunuz.
2) Personelin hangi departmanda çalıştığını tutacak tbldepartman isimli bir tablo oluşturuyoruz. Tablo yapısı aşağıdaki gibidir.

3) Personel bilgilerini kaydedeceğimiz ana tablomuzu oluşturuyoruz, ismine de tblpersonel diyoruz, bu tablonun da yapısı aşağıdaki gibi olacak. Üstteki tbldepartman tablosu ile aradığı bağı sağlamak için departmanID alanının eklendiğine dikkat ediniz.4) Daha sonra aşağıdaki formu oluşturuyoruz.

Yukarıdaki formun kodları aşağıdaki gibi olacaktır.

<HTML>
<?php
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","personeldb");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
?>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<form action="personelkaydet.php" method="POST" />
<table align="center" border="1">
<tr>
<td colspan="2"><h3>PERSONEL KAYIT</h3></td>
 
</tr>
<tr>
<td>ADI</td>
<td><input type="text" name="ADI"></td>
</tr>
<tr>
<td>SOYADI</td>
<td><input type="text" name="SOYADI"></td>
</tr>
<tr>
<td>DEPARTMAN</td>
<td>
<select name="departmanID">
<?php
$sonuc=mysqli_query($baglan,"select * from tbldepartman ORDER BY DEPARTMANADI"); 
while($satir=mysqli_fetch_array($sonuc))
{
echo '<option value="'.$satir['departmanID'].'">'.$satir['DEPARTMANADI'].'</option>';
}
?>
 
</select>
 
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value="Kaydet"></td>
</tr>
 
</table>
</form>
</body>
</HTML>

5) Şimdi de Kaydet butonuna tıklayınca girilen bilgileri alıp kaydedecek personelkaydet.php dosyasını oluşturalım. Kodları aşağıdaki gibi olacaktır.

<html>
<head> <meta charset="utf-8"> </head>
<body>
<?php
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","personeldb");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
 
$adi=$_POST['ADI'];
$soyadi=$_POST['SOYADI'];
$departmanID=$_POST['departmanID'];
 
$sqlekle="INSERT INTO tblpersonel(ADI,SOYADI,departmanID) 
VALUES ('$adi','$soyadi','$departmanID') " ;
$sonuc=mysqli_query($baglan,$sqlekle); 
 
if ($sonuc==0)
echo "<center>Bir hata oluştu</center>";
else{
echo '<center><img src="images/tamam.jpg" width="100"></center>';
echo "<center>Başarıyla kaydedildi</center>";
}
?>
</body>
</html>

6) Şimdi Google Chrome gibi bir tarayıcıyı açıp, Wamp çalışıyorken aşağıdaki satırı yazıp nasıl çalıştığına bakalım.

http://localhost/personel/personelekle.php

Bu örneğimizi daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Örneğin personel fotoğrafını ekleyebilirsiniz. Departman eklemek için bir form oluşturabilirsiniz. Daha önce anlattığımız SESSION olayları ile personele bir kullanıcı adı, şifre verip kendi bilgilerini görmesini sağlayabilirsiniz.  Kodların tamamını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

TAMAMINI İNDİR

Mutlu Kodlamalar,
Şubat 2016
Oğuzhan TAŞ

 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)