Arduino Potansiyometre ile RGB Led ayarlama

Bu devremizde potansiyometre ile RGB ledimizin renklerini ayarlayacağız. Önce 9,10,11 nolu pinlere RGB Ledimizi aşağıdaki şekilde bağlıyoruz. Potansiyometremizin 3 ayağından tekini 5V, ortadakini A0'a, diğerini de GND'ye bağlıyoruz. RGB ledinin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. Bir aşağıdaki şemada ise potansiyometremizin bağlantı şemasını görmektesiniz. int pGiris = 0;
//Potansiyometre A0 'a bağlı
int pDeger = 0; //Bu değişken potansometre değerini tutacak, başlangıçta sıfırlıyoruz
 
int kirmizi = 9;  
int yesil = 10;  
int mavi = 11;  
 
int kDeger = 0; //kirmizi değer
int yDeger = 0; // yeşil değer
int mDeger = 0; // mavi Değer
 
void setup()
{
  pinMode(kirmizi, OUTPUT);   
  pinMode(yesil, OUTPUT);   
  pinMode(mavi, OUTPUT); 
}
 
// ana program
void loop()
{
  pDeger = analogRead(pGiris);   // Potansiyometre değerini okuyoruz
 
  if (pDeger < 341)  // Potansyometre aralığının en düşük bölümü (0-340)
  {                  
    pDeger = (pDeger * 3) / 4; // 0-255 arasına çekiyoruz
 
    kDeger = 256 - pDeger;  
    yDeger = pDeger;        
    mDeger = 1;            
  }
  else if (pDeger < 682) // Potansiyometre aralığının ortası (341-681)
  {
    pDeger = ( (pDeger-341) * 3) / 4; // 0-255 arasına çekiyoruz
 
    kDeger = 1;           
    yDeger = 256 - pDeger;
    mDeger = pDeger;       
  }
  else  
  {
    pDeger = ( (pDeger-683) * 3) / 4; // 0-255 arasına çekiyoruz
 
    kDeger = pDeger;    
    yDeger = 1;           
    mDeger= 256 - pDeger; 
  }

//RGB ledimize değerleri gönderiyoruz
  analogWrite(kirmizi, kDeger);  
  analogWrite(yesil, yDeger); 
  analogWrite(mavi, mDeger);  
}

 
Potansiyometrenin ilk önce ürettiği 0-340 arası değerler için ayarlıyoruz ve buna göre RGB ledimizi kırmızı, yeşil ve mavi değerlerini hesaplattıyoruz. Daha sonra potansiyometrenin 341-681 arası değerleri için aynı işlemi yapıyoruz. En sonda da daha önce belirttiğimiz iki duruma uymayan durum için RGB ledinin değerlerini belirliyoruz. analogWrite komutu ile RGB ledimize bağlı olduğu pinleri göz önüne alarak bu değerleri gönderiyoruz. Yani potansiyometrenin durummuna göre üretilen 0-255 arası kırmızı, mavi, yeşi renkleri gönderiliyor ve bir renk ledimizde beliriyor. 

NOT: Aşağıdaki resmi arduino sitesindeki kodlar uyarlanmıştır. 
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ColorMixer

Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)