Csharp Form ile Tab Kontrolü Kullanımı

Bu örneğimizde aşağıda görüldüğü gibi 3 sekmeli bir Tab Kontrol nesnesinin kullanımını göreceğiz.

1) Visual Studio Ekranında sol tarafta Toolbox (Arça Çubuğu) görünmüyorsa View menüsünden ToolBox seçeneği seçerek ekrana gelmesini sağlayınız.

2) Toolbox içindeki Containers sekmesinden TabControl nesnesini sürükleyip form üzerine bırakıyoruz.

3) TabControl nesnesini sürükledikten sonra bir defa üzerine sağ tıklayıp Properties(Özellikler) menüsünü seçiyoruz. Burada aşağıdaki ayarları yapıyoruz. Aşağıda gördüğünüz TabPages sekmesinden Collections yanındaki üç noktaya tıklıyoruz.Sonra aşağıdaki gibi gelen pencerede, Add(Ekle) butonuna tıklayarak yeni kulaçıklar ekleyebilir, Remove(Kaldır) düğmesine tıklayarak kulakçıkları kaldırabilirsiniz. Her bir seçeneğin üzerine tıkladığınızda sağ tarafta o kulakçık ile ilgili özellikler yer alır. Örneğin sağ tarafta yer alan Text parametresi ile Tab kontrollerin kulakçıklarında yazan isimleri değiştiriyoruz. Örneğin burada KDVli Fiyat yaptık.
İlk tab kulakçığına gelip 3 tane button, 3 tane TexttBox, 3 tane label sürükleyip bırakıyoruz. Aşağıdaki şekilde dizayn ediyoruz.

Nesne Adı Name Text
TextBox txtFiyat1  
TextBox txtKdvOran1  
TextBox txtKDVliFiyat  
Button btnHesapla1 HesaplaTab Kontrolünün ilk sekmesi Fiyat ve KDV Oranından KDVliFiyat'ı bulacak.
Tab .Kontrolünün ikinci sekmesi KDVliFiyat ve KDVOranından Fiyat'ı bulacak
Tab Kontrolünün üçüncü sekmesinde Kdvli Fiyat ve Fiyat'tan KDVOranını bulacağız.Hesapla butonunun içini aşağıdaki gibi kodluyoruz.
 private void btnHesapla1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double kdvlifiyat, fiyat, kdvoran;
          
            fiyat = double.Parse(txtFiyat1.Text);
            kdvoran = double.Parse(txtKDVOran1.Text);
            kdvlifiyat = fiyat + fiyat * kdvoran / 100;
            txtKDVliFiyat1.Text = kdvlifiyat.ToString();
 
        }

Diğer kısımları da siz tamamlarsınız.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Ocak 2016

 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)