İki Sayı arası toplamı döngü ile bulma

Bu form uygulamamızda, iki metin kutusundan sayı girdirerek, toplamını bulacağız.  Bu işlemi for döngüsü yardımıyla yapacağız. Önce Visual Studio'da File-New-Project ile yeni bir Proje açıp , proje tipi olarak Windows Form Application'u seçiyoruz.

Soldaki Araç kutusundan (Toolbox)  İki tane metin kutusu(TextBox), bir tane de düğme(Button) nesnesini formumuzun üzerine bırakıyoruz. Özelliklerini de aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

Nesne Özellik Değer
TextBox Name txtSayi1
TextBox Name txtSayi2
Textbox Name txtToplam
Button Name btnHesapla
Button Text HesaplaDaha sonra Hesapla butona üzerine bir defa tıklayıp içine aşağıdaki kodları yazalım ve F5 ile çalıştıralım.

 
    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
 
            int sayi1, sayi2, toplam=0;
            int gecici;
 
            sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text);
            sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text);
 
            if (sayi1>sayi2)
            {
                gecici = sayi1;
                sayi1 = sayi2;
                sayi2 = gecici;
            }
 
            for(int i=sayi1; i<=sayi2; i++)
            {
                toplam = toplam + i; // toplam+=i;
            }
 
            txtToplam.Text = toplam.ToString(); 
 
 
        }
 Sonuç yukarıdaki gibi olacaktır, daha gelişmiş örneklerde görüşmek üzere.

Mutlu kodlamalar,
Mart, 2016

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)