Csharp ile For Döngüsünde Continue Break kullanımı Örnekleri

Daha önceki anlatımlarımızda for döngüsünü ve continue, break deyimlerini anlatmıştık. Aşağıdaki makalelelere bakarak for döngüsünün kullanımını  inceleyebilirsiniz. 

For Döngüsüne Giriş
http://www.oguzhantas.com/csharp/54-csharp-programlama-dili-for-dongusu-kullanimi.html

Döngü ile İki Sayı Arasındaki bölünenleri bulma
http://www.oguzhantas.com/csharp-formlar/179-csharp-form-ile-iki-sayi-arasinda-bolunenleri-bulma.html

Döngü ile Faktöriyel Bulma
http://www.oguzhantas.com/csharp-formlar/180-csharp-formlar-ile-faktoriyel-bulma.html

Break Continue Kullanımı
http://www.oguzhantas.com/csharp/70-csharp-programlama-dili-for-dongusu-icinde-break-continue-ifadelerinin-kullanimi.html

Şimdi 5 hariç sonsuza kadar tüm sayıları ekrana yazan bir program yapalım.

using System;
namespace SonsuzForConitinue1
{

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int i;
for (i=0; ;i++)
 
{

     if (i == 5) continue;
     Console.WriteLine(i);

    }

   }

 }

}

Alıştırma: 5 ve 10 hariç sonsuza kadar tüm sayıları ekrana yazan uygulamayı yapalım.

using System;
namespace SonsuzForConitinue1
{

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int i;
for (i=0; ;i++)
 
{

     if (i == 5 || i == 10) continue;
     Console.WriteLine(i);

    }

   }

 }

}
 

Örnek: Şimdi de iyi bildiğimiz sayı tahmin oyununu planlayalım.

Program 1 ile 100 arasında bir sayı üretsin, kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesini isteyelim. Kullanıcının tahmini küçükse, ekrana "Tahmininiz küçük",
kullanıcını tahmini büyükse, ekrana  "Tahmininiz büyük",
Kullanıcının tahmini eşitse, ekrana "Tahmininiz doğru"   yazsın.

using System;

namespace SayiOyunu
{

     class Program
    
{

       static void Main(string[] args)
      
{

          Random rastgele = new Random();
          
int sayi = rastgele.Next(1, 101);
         
int tahmin;

          for (; ; )
         
{

             Console.Write("Tahmininizi giriniz:");
            
tahmin = int.Parse(Console.ReadLine());
            
if (tahmin > sayi)
            
{
              
Console.WriteLine("Tahmininiz büyük, daha küçük giriniz");

             }

             else if (tahmin < sayi)
            
{

               Console.WriteLine("Tahmininiz küçük, daha büyük giriniz");

             }

             else{

                 Console.WriteLine("Tebrikler, bildiniz.");
                
break;

              }

            }

          }

     }

}Örnek : Şimdi de biraz daha gerçek hayattan bir örnek yapalım. PIN uygulaması yapalım;

a) Program PIN şifresini soracak
b) Girilen şifre yanlış ise ekrana "Şifre yanlış" yazacak. 
c) Eğer 3 defa yanlış girilirse ekrana "Sistem Kilitlendi" yazacak.
d) Her yanlış şifre girilişinde program "2 hakkınız kaldı" gibi bir mesajla uyaracak.

using System;

namespace ForBreakPINUygulamasi
{

       class Program
       {
        static void Main(string[] args)
        {

         int i;
         string sifre, dogrusifre="1234";

         for (i=0; ;)
         {

           Console.Write("Şifreyi giriniz:");
           sifre = Console.ReadLine();

            if (sifre!=4){
                 Console.WriteLine("Şifreyi 4 hane olarak giriniz.");
                 continue;
            }

            if (sifre==dogrusifre)
            {
              Console.WriteLine("Şifre doğru, girebilirsiniz.");
              break;
            }

          else {
           
Console.WriteLine("Şifre yanlış");
            
i++;
           
if (i==3) {
               Console.WriteLine("Kilitlendi");
              
break;
          
}
          
else {

           Console.WriteLine("{0} hakkınız kaldı", 3 - i);

           }

       }
   
}

   }

  }

}


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ,
Mart, 2016


Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)