C# Programlama Diziler ile İlgili Örnekler

Aşağıda verilen dizideki en büyük ve en küçük elemanı bulunuz.
dizi = {10,20,15,5, 7,3,4,12,8,39,2}

using System;

namespace DiziEnBuyukEnKucukBul
{

 class Program
 {

  static void Main(string[] args)
 
{

   int[] dizi = {10,20,15,5, 7,3,4,12,8,39,2};
  
int enbuyuk = dizi[0];
   
int enkucuk = dizi[0];

       for(int i=0; i<dizi.Length; i++){

           if (dizi[i] > enbuyuk)
            
enbuyuk = dizi[i];
     
          
if (dizi[i] < enkucuk)
            
enkucuk = dizi[i];

     }

        Console.WriteLine("En küçük :{0}",enkucuk);
        Console.WriteLine("En büyük :{0}",enbuyuk);

   }

  }

}

 

Bir dizide aşağıdaki gibi notlar yer almaktadır, 50 ve üzeri not geçer kabul edilmektedir, döngü kullanarak geçen ve kalan öğrenci sayısını bulunuz.

dizi = { 40, 60, 50, 70, 30, 34, 60, 20,80,100 }

using System;

namespace DiziGecenKalanOgrenci
{

   class Program
  
{

    static void Main(string[] args)
   
{

      int[] notlar = { 40, 60, 50, 70, 30, 34, 60, 20,80,100 };
     
int gecen=0, kalan =0;

      for (int i = 0; i <notlar.Length ; i++)
     
{

         if (notlar[i] >= 50)
           
gecen++;
         else
           
kalan++;

       }

       Console.WriteLine("Geçen öğrenci sayısı:{0}", gecen);
      
Console.WriteLine("Kalan öğrenci sayısı:{0}", kalan);

    }
 
}
}

 

 

 Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)