Dart Programlama Dilinde List Kullanımı-1

DART PROGRAMLAMA DİLİNDE LİSTELER

Bu yazımızda Dart Programlama Dilinde List Kullanımını inceleyeceğiz. Daha önce birçok programlama dilinde dizileri öğrenmiş iseniz kavramanız kolay olacaktır. 


Dart programlama dilinde listelerin indisi 0'dan başlar, eleman sayısının 1 eksiğine kadar gider. Örneğin n elemanlı bir liste, sıfırdan başladığı için son eleman n-1 olacaktır. C#, C++, Java gibi bir.ok programlama dilinde olduğu gibi Dart programlama dilinde de listelerin elemanlarına ulaşmak için köşeli parantez kullanılır. 


 
 
En temel liste tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir. Sadece köşeli parantezler içinde sayılar arasına virgül koyarak elemanları yazabilirsiniz. Anlatımlarda liste yerine bazen dizi kelimesini anlatımlarda kullansak da listeler dizilerden daha yeteneklidir. 

var teksayilar= [1, 3, 5, 7];

Bu listenin elemanlarına aşağıdaki şekilde ulaşabiliriz, burada sıfırıncı ve ikinci indislere ulaşıp değerlerini ekrana yazdırıyoruz.
 
  print(teksayilar[0]);
  print(teksayilar[2]);

Şimdi de dizinin elemanları arasında for döngüsü ile dolaşalım.
 
  var teksayilar = [1, 3, 5, 7];
 
   for (int i = 0; i < teksayilar.length; i++) 
   print(teksayilar[i]);
 
Yukarıdaki kodları Visual Studio Code içerisinde aşağıdaki gibi yazalım. 
Şimdi de string bilgileri barındıran bir liste oluşturalım.

var sebzeler = ['biber', 'domates', 'patates', 'soğan', 'kabak'];

Bu listenin de elemanları arasında aşağıdaki gibi for döngüsü ile dolaşabilirsiniz.

  var sebzeler = ['biber', 'domates', 'patates', 'soğan', 'kabak'];
 
  for (int i = 0; i < sebzeler.length; i++){
      print(sebzeler[i]);
  }
 


Aşağıdaki örnekte 5 elemanlı bir List yapısı String (metinsel) tipinde oluşturulmuştur. Burada listenin elemanlarına ilk atamada çift tırnak (" " ) yani boşluk verildiğinde dikkat ediniz.

var meyveler = List<String>.filled(5, "");

Aşağıdaki kullanımda da tam sayı tipinde bir liste oluşturulmuştur. İlk atama olarak sıfır (0) atandığına dikkat ediniz.
 
var sayilar= List<int>.filled(5, 0);

Listenin elemanları arasında dolaşmak için for döngüsünü aşağıdaki örnekteki gibi kullanabilirsiniz. Burada dizimizde 5 tane eleman olduğu için for(int i=0; i<5; i++) döngüsü ile dizinin 0'dan 5'e kadar tüm elemanlarına ulaşabiliriz.

print ile listenin tüm elemanlarını print(meyveler) şeklinde yazdırabilirsiniz. Listenin her bir elemanına ulaşmak için meyveler[0], meyveler[1] şeklinde ulaşıyoruz. 

void main() {
 
  var meyveler = List<String>.filled(5, "");
  meyveler[0] = 'elma';
  meyveler[1] = 'armut';
  meyveler[2] = 'muz';
  meyveler[3] = 'kivi';
  meyveler[4] = 'çilek';
 
  print(meyveler);
 
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    print(meyveler[i]);
  }
 
}Yukarıdaki kodların çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır. Aşağıdaki örnekte de tam sayı tipinde bir dizi oluşturup içindeki elemanları topluyoruz. Yine for döngüsü ile sayilar listesinin elemanları arasında sıfırdan başlayarak 5'e kadar dolaşıp toplam değişkeninde biriktiriyoruz. 

void main() {
 
  var sayilar = List<int>.filled(5, 0);
  sayilar[0] = 10;
  sayilar[1] = 11;
  sayilar[2] = 12;
  sayilar[3] = 13;
  sayilar[4] = 14;
 
  int toplam = 0;
 
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    toplam += sayilar[i];
  }
 
  print("Toplam=" + toplam.toString());
}

Yukarıdaki kodları aşağıdaki gibi Visual Studio Code veya Android Studio ortamında yazarak çalıştırınız. Yukarıdaki kodların çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım, 2022
 

Bookmark and Share