Lineer Regresyon denklemini C++ ile Çözme

Regresyon sınıfı oluşturarak aşağıdaki formülü gerçekleştiriniz. Burada x giriş dizisi, y çıkış dizisidir. xi terimi x dizisinin elemanlarını(x1, x2, x3, …, xn) ifade eder. Aynı şekilde yi terimi, y dizisinin elemanlarını (y1, y2, y3, … yn) ifade eder.   burada n tane xi terimin ortalamasını,  ise n tane yi terimin ortalamasını göstermektedir. Ortalama için ayrı bir fonksiyon açarak daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Bu modeldeki  katsayılarını hesaplayıp, döndüren bir fonksiyon yazınız


#include <iostream>
using namespace std;

class Regresyon{

  double x[5], y[5];

public:

  Regresyon(){

    for(int i=0;i<5;i++)
    {
      x[i]=(i+1)*0.5;
      y[i]=(i+1)*0.7;
    }
  }


  double ortalamaBul(double x[], int n){

    double toplam=0;
    for(int i=0;i<n;i++){

      toplam+=x[i];
    }

    return((double)toplam/n);
  }

  double beta1(double x[], double y[], int n){

    double xort= ortalamaBul(x,n);
    cout<<" X ortalama:"<<xort<<"\n";

    double yort= ortalamaBul(y,n);
    cout<<" Y ortalama:"<<yort<<"\n";

    double beta1ust=0, beta1alt=0;

    for(int i=0;i<n;i++){

      beta1ust+= (x[i]-xort)*(y[i]-yort);
      beta1alt+= (x[i]-xort)*(x[i]-xort);
    }

    return((double)beta1ust/beta1alt);
  }


  double beta2(double x[], double y[], int n){
    double xort= ortalamaBul(x,n);
    double yort= ortalamaBul(y,n);

    return(yort-(beta1(x,y,n)*xort) );
  }

  void goster(){

    cout<<"Beta 1:\n"<<beta1(x,y,5)<<endl;
    cout<<"Beta 2:\n"<<beta2(x,y,5)<<endl;
  }
};

int main() {

  Regresyon r1;
  r1.goster();

  return 0;
}
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
OCak 2021

Bookmark and Share