Csharp ile if işartı kullanarak Askerlik ve Yaş Kontrolü

Şimdi de bir iç içe if uygulaması daha yapalım. Klavyeden kişinin cinsiyetini ve doğum tarihini alalım. Eğer kişi bayansa K, bay ise E girsin. Bulunduğumuz yıldan doğum tarihini de çıkarıp yaşını bulalım.

Eğer cinsiyeti Bay ise ve Yaşı 18'den büyük ve eşit ise ekrana "Askere gidebilirsiniz" yazsın.
Eğer cinsiyeti Bay ve Yaşı 18'den küçükse "Yaşınız küçük daha 2 yılınız var" yazsın.

using System;
 
namespace ifAskerlik
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string cinsiyet;
            int dogumtarihi, yas;
    
            Console.Write("Cinsiyetinizi giriniz(E/K):");
            cinsiyet =Console.ReadLine();
 
            if (cinsiyet == "K")
            {
                Console.WriteLine("Bayanlara askere alınmaz");
            }
            else if (cinsiyet == "E")
            {
                Console.Write("Doğum tarihinizi giriniz(1976 gibi):");
                dogumtarihi = int.Parse(Console.ReadLine());
                yas = 2015 - dogumtarihi;
                if (yas >= 18)
                {
                    Console.WriteLine("Askere gidebilirsiniz");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Yaşınız küçük daha {0} yılınız var",  18-yas);
                }
            }
            else { Console.WriteLine("Lütfen büyük E veya K giriniz"); }
        }
    }
}


Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ,
Aralık, 2015
Bookmark and Share