MySQL veritabanında komut satırından Tablo Oluşturma

 
CREATE TABLE komutu MySQL komut satırından tablo oluşturmak için kullanılır.  Bu komutu kullanmadan önce CREATE DATABASE komutu ile veritabanı oluştrmuş olmalısınız. Bu konu ile ilgili makaleleri aşağıdaki bağlantılara tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1) PHPMyAdmin'de Veritabanı ve Tablo Oluşturma
2) MySQL komut satırından Veritabanı Oluşturma

Daha önce veri tiplerini anlatmıştık, kısaca değinecek olursak VARCHAR metinsel alanlar için, NUMERIC, INT, TINYINT, BIGINT sayısal verileri kaydetmek için DATE tarih için, TIME zaman için, TIMESTAMP ve DATETIME tipleri hem saat hem tarih kaydı için kullanılır. Bundan başka birçok veri tip bulunmaktadır. Ama ağırlıklı olarak bu tipleri kullanacağız.
 

CREATE TABLE personel( 
    hesapID INT(10) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
    kullanici VARCHAR(255) NOT NULL, 
    sifre VARCHAR(255) NOT NULL, 
    eposta VARCHAR(255), 
    telefon VARCHAR(255), 
    adi VARCHAR(255), 
    soyadi VARCHAR(255), 
    dogumtarihi DATE, 
  maas NUMERIC(15,2) 
)
 
CREATE TABLE ifadesinden sonra tablo için vereceğimiz ismi tanımlıyoruz. Burada hesap ismini verdik, ardından hemen her tabloda olması gereken primary key(birinci anahtar) tanımını yapıyoruz. Vermek zorunda değilsiniz ama genelde ID olarak biten alan her kayıtta eşsiz tekrarlanan Primary key alanıdır.  AUTO_INCREMENT yani Otomatik Artan olarak tanımlamamızın nedeni bu alanın her kayıt eklendiğinde birer birer artacak olmasıdır, veri tipi olarak da INT (Tamsayı) kullandık, daha büyük veri kaydı için BIGINT de kullanabilirsiniz. 

Geriye kalan alanlar VARCHAR tipinde, yani matematiksel işleme tabi tutulmayacak sadece veri olarak saklanacak bilgileri bu tipte tanımlıyoruz. VARCHAR tipinde uzunluk belirtmek mecburidir.

Tarihsel bilgi gireceğimiz Doğum Tarihi için DATE alanını kullanıyoruz. MySQL'de DATE tipi içine veri YIL-AY-GÜN şeklinde yani 1990-02-13 şeklinde saklanıyor. 

Küsüratlı hane tutacağımız MAAS alanını NUMERIC tipte tanımlıyoruz. NUMERIC(15,2) ifadesi ile maksimum 15 haneli virgülden sonra 2 hane kuruş hanesi olacağını belirtiyoruz.

Yukarıdaki satırları PhpMyAdmin'de veya komut satırında oluşturduğunuz veritabanı içine girip üst kısımda yer alan SQL butonuna tıklayıp gelen boş alana yapıştırınız. 

Şimdilik bu kadar,

Mutlu Kodlamalar,
Temmuz 2016,
Oğuzhan TAŞ

 
 
Bookmark and Share