PHP ile MySQL veritabanına PDO tekniği ile Bağlanma -5

PDO(PHP Data Objects - PHP Veri Nesneleri) ile PHP Dili Kullanarak MySQL veritabanına bağlanma ile ilgili yazı dizimizde kısaca anlatmaya çalıştık. Burada verdiğiniz örnekler konuyu daha iyi anlamanız için kısa tutulmuştur.

1.Bölüm 'de PHP'de PDO(PHP Veri Nesneleri) kütüphanesini kullanmak için gerekli Class(Sınıf tanımlaması yapılmıştır.)

2.Bölüm 'de ise 1. Bölümde anlatılan Class'tan nesne türetilerek veritabanında tek satır veri çekilmiştir.

3.Bölüm 'de ise for ve foreach döngüleri kullanılarak veritabanımızdaki tüm verilerin alınması anlatılmıştır.

4.Bölüm 'de ise veritabanına kayıt ekleme işlemi anlatılmıştır. 

Bu bölümde ise sizlere kayıt silme (DELETE) işlemi anlatılacaktır. Veritabanımızda yer alan tblogrenci tablosundan veri silmeden önceki hali aşağıdaki gibidir.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="tr-TR" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>PDO ile Veri Silme</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="Language" content="Turkish"/>
</head><body>

// kodlarımız bundan sonra başlıyor.
<?php 
 require 'baglan.php'; 
 require 'fonksiyonlar.php';
 
$db   = new veriTabani();
$db->tekKayitSil('tblogrenci','ogrenciID','2');
//tekKayitSil() isimli fonksiyonumuzu çağırıyoruz, bu fonksiyon hangi tablodan
// hangi alanı ve hangi veriyi sileceğimizi bizden soruyor.
// Burada tblogrenci tablosundan ogrenciID değeri 2 olan kayıt silinecek.

 
//$db->tumKayitSil('tblogrenci');
// Tüm kayıtları silmek istersek tumKayitSil() metodunu çağırıyoruz. Bu metod veritabanını
// SQL TRUNCATE komutunu kullanarak tamamen boşaltıyor.


//Aşağıda ise veritabanımızdaki verileri ekrana foreach döngüsü ile yazdırarak
// sonucu izliyoruz.
$sonuc = $db->tumKayitAl('tblogrenci');
foreach ($sonuc as $satir)
{
    echo $satir['ADI']." ".$satir['SOYADI']."<br>";
}

 
?>
</body>
</html> 
Daha önce verdiğimiz ilk tabloyla, ikinci tabloyu karşılaştırırsanız 2 numaralı kaydın silindiğini fark edebilirsiniz.

İyi günler dilerim.
Oğuzhan TAŞ - 2014 Bookmark and Share