Python ile Döngü içinde Dosya Oluşturma


Ubuntu Linux üzerinde touch komutu ile dosya oluşturmayı çoğu kullanıcı bilir. Peki diyelim ki yüzlerce dosya oluşturmak isitiyoruz. Bunu döngü kullanarak python ile nasıl yaparız. Cevabı aşağıdaki kodlarda. 

Önce CTRL+ALT+T ile Linux terminal ekranını açalım ve nano editörünü ile kodları yazmak için aşağıdaki komutu terminal ekranında yazınız.

$ sudo nano uret.py 


Daha sonra editörde işletim sistemi komutlarından yararlanmak için os kütüphanesini dahil ediyoruz.

import os

Artık bu aşamadan sonra kodları yazdığımız Linux/Unix/windows ortamının kodlarını kullanabiliriz. Tabi touch komutu sadece Linux/Unix ortamlarında çalışır. Windows ortamında çalışmaz. For döngüsü ile 1'den 100'e kadar (100 dahil  değil) giden bir döngü kuruyoruz. for i in range(1,100) komutu ile bu işlemi yapıyoruz.  Döngü sonunda iki nokta üst süte  olduğuna dikkat ediniz.touch komutunun normal kullanımı aşağıdaki gibidir.

touch yeni.txt

Biz her bir dosya adının yeni1.txt , yeni2.txt ... yeni99.txt şeklinde olmasını istediğimiz için;
import os
for i in range(1,100):
 komut="touch yeni"+str(i)+".txt"
 os.system(komut)Kodları yazdıkran sonra kaydetmek için CTRL+X tuşuna basın, sonra kaydetmek için Y(es) tuşuna basın, sonra da ENTER'a basın. Ardında aşağıdaki komut ile python dosyasını çalıştırın.

$ python3 uret.py

Sonuç aşağıdaki gibi olacak


 

Bu dosyaları peki şimdi nasıl sileceğiz.

$ rm yeni*.txt

komutu iş görecektir. Umarım bu küçük örneğimizden zevk aolmışsınızdır.

Mutlu kodlamalar,
Mart, 2022
Oğuzhan TAŞ


Bookmark and Share