JavaScript ile Şifre alanı Kontrolü

Bu yazımızda JavaScript ile Şifre alanı Kontrolü yapacağız. Şifrenin 6 karakterden küçük olmamasını, büyük harf, küçük harf ve sembol girilmesini isteyeceğiz. Daha önce JavaScript hakkında yazdığımız yazıları takip ettiyseniz, JavaScript'de dizi kullanımı, döngü ve şart yapısı kullanımını öğrendiyseniz bu örneği de hemen anlayacaksınız. Bu konularda eksiğiniz varsa ilgili yazılarımızı lütfen okuyunuz.


Önce formkontrol() adında bir fonksiyon oluşturup, butonumuzun onclick() olayında bu fonksiyonunun çağrılmasını sağlıyoruz.
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Form Kontrol</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script type="text/javascript">

        function formkontrol(){

            adi= document.getElementById('ad').value;
            sifre= document.getElementById('sifre').value;
            tsifre= document.getElementById('tsifre').value;

            var hata= new Array();
            var sembol = '*|,:<>[]{}`;()@&$#%!+-"/';

            var sembolvar=false;
            for (var i = 0; i < sifre.length; i++) {
                if (sembol.indexOf(sifre.charAt(i))!=-1){
                    sembolvar=true;
                }
                }
    

            if(adi=="")
                hata.push('Lütfen adı boş geçmeyiniz');
            else if (adi.length<4)
                hata.push('Lütfen adı alanını 3 karakterden büyük giriniz');
            

            if (sifre=='')
                hata.push('Şifre alanını boş geçmeyiniz');
            else{
                if (sifre!=tsifre)
                    hata.push('Şifreler aynı olmalıdır.');

                else if (sifre.length<6)
                    hata.push('Şifre 6 karekter veya daha büyük olmalıdır.');

                else if (sifre.search(/[a-z]/) < 0)
                        hata.push("Şifre en az bir Küçük harf içermelidir.");

                   else if (sifre.search(/[A-Z]/) < 0)
                        hata.push("Şifre en az bir Büyük harf içermelidir.");

                else if (sifre.search(/[0-9]/) < 0)
                    hata.push("Şifre en az bir rakam içermelidir.");

                else if (sembolvar==false)
                    hata.push("Şifre en az bir sembol içermelidir.");

                
            }

         if (hata.length > 0) {
                    alert(hata.join("\n"));
                    return false;
        }
           else alert('Tamam şifre uygun'); //buraya return true diyebiliriz

        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="kayitForm">
    <table border="1" cellpadding="5" align="center">
        <tr>
            <td><label>Adı  :</label></td>
            <td><input type="text" name="ad" id="ad"></td>
        </tr>
        <tr>
         <td><label>Şifre:</label></td>
         <td><input type="password" id="sifre" name="sifre"></td>

        </tr>
        <tr>
         <td><label>Tekrar Şifre:</label></td>
         <td><input type="password" id="tsifre" name="tsifre"></td>

        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="button"  onclick="formkontrol();" value="Kaydet">
            </td>
            
        </tr>
    </table>
    </form>

</body>
</html>JavaScript ile form alanlarının kontrolü işlemini Regular Expressions(Düzenli ifadeler) ile de yapabilirsiniz, bu kullanıma da bakabilirsiniz.

Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart 2018 Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)