08.05.2021
Bu yazımızda SQL Server veritabanına yedekten geri yükleme işlemini inceleyeceğiz. Daha önce yedeklediğimiz veritabanını uçurup tekrar geri yükleyeceğiz.
08.05.2021
Bu yazımızda SQL Server veritabanına yedekleme işlemlerini inceleyeceğiz. Backup ve Generate Scripts ile yedekleyeceğiz.
07.11.2019
Bu örnek sınav ile SQL Server veritabanından SUM,COUNT gibi fonksiyonların kullanımı, birden fazla tablonun birleştirilmesi işlemini soracağız.
16.04.2019
Parametre alan ve değer döndüren Stored Procedure Yazma işlemini inceleyeceğiz.
15.04.2019
Bu dersimizde İki zaman arası farkı bulan DATEDIFF Fonksiyonu Kullanımını inceleyeceğiz. Ardından bir stored procedure yazıp, TC Kimlik numarasından personelin yaşını bulacağız.
10.02.2019
SQL Server, MySQL, ORACLE gibi tüm veritabanlarından yer alan TRUNCATE TABLE komutunu inceleyeceğiz.
05.02.2019
Bu dersimizde, SQL Server ile View Oluşturma işlemini inceleyeceğiz. View nesnesi ile tablolarımızdan belli alanları gösterebiliriz, erişim yetkileri tanımlayabiliriz ve sorgu sonucunu hızlı şekilde döndürebiliriz.
10.12.2018
Bu dersimizde SQL FULL JOIN Kullanımını inceleyeceğiz.
10.12.2018
Bu dersimizde SQL Server Veritabanında RIGHT JOIN Kullanımını, yani sağdan birleştirme işlemini inceleyeceğiz.
10.12.2018
SQL LEFT JOIN Kullanımını, yani soldan birleştirme işlemini inceleyeceğiz
09.12.2018
Bu yazımızda SQL dilinde INNER JOIN kullanımını inceleyeceğiz. SQL Server dahil tüm veritabanlarında bu yazımı kulanabilirsiniz, tüm veritabanları destekler.