Csharp ile Programlamaya Giriş

CSharp ile Temel Programlama

Csharp Programlama dili Windows üzerinde çalışan programlar yazmak için Microsoft tarafından 2003 yılında geliştirilmiştir. 2003 yılından bugüne kadar Visual Studio 2003, 2005, 2008, 2012 ve 2013 paketleriyle en son C# 5.0 ile sürekli geliştirilmiştir.

Microsoft Visual Studio paketi içinde gelen C# ile masaüstü uygulamalar, ASP.net ile web uygulamaları ve Windows çalıştıran mobil cihazlar için uygulamalar yazmak mümkündür.

CSharp günümüzde oldukça popülerdir, özellikle C, C++ ve Java dillerini bilenlerin kısa sürede öğreneceği bir programlama dilidir ve bu dillerle birçok ortak özellikleri bulunmaktadır. 
* Programlama Dillerinin Amacı Kullanım Alanları
* Yazılım nedir, Yazılım Geliştirme Aşamaları nelerdir?
* Algoritmaya Giriş,
* Algoritma Nedir, nasıl algoritma kurulur?
* Akış Diyagramları (Flowchart), Akış kontrol Mekanizmaları
* Visual Studio Editörü Kullanımı
* İlk Programımız, Hello World (Merhaba Dünya)
* Temel Veri Tipleri
* Boxing ve Inboxing kavramları
* Aritmetik Operatörler (Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma, Mod Alma)
* Şart Yapıları (if, else, end if)
* Şart Yapıları ve Switch-case Kullanımı
* Döngüler (for, while, do while)
* Rastgele Sayı Üretme ve Örnekler
* Diziler (Arrays), Dizi tanımlama
* Çok boyutlu dizi tanımlama, Düzensiz (Jagged) Diziler
* Kolleksiyonlar (ArrayList, Dictionary vb.Yapılar)
* Temel Sayı sıralama algoritmaları 
* Fonksiyon tanımlama
* Kendi kendini çağıran (Özdevinimli) Fonksiyonlar (Recursive Functions)
* Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş (Object Oriented Programming - OOP)
* Sınıf (Class) tanımları
* Metod ve özellik kullanımı
* Kalıtım(Inheritance), Çok Biçimlilik (polimorfizm), Sarmalama(Encapsulation) kavramları
* Abstract Fonksiyonlar ve Sınıflar
* Overriding, sanal metodlar
* Dosya İşlemleri (Stream sınıfı)