PHP ile Web Programlama

PHP ile Web Programlama

* PHP Kod Geliştirme Ortamının hazırlanmasıWindows için WAMP Paketi Kurulumu,
* Mac OSX ve Linux ortamında MySQL, Apache, PHP Kurulumu
* PHP'de Karakter UTF-8 Ayarlamaları
* PHP'de değişken ve sabit tanımlama,
* PHP'de operatör kullanımı,
* PHP'de şart yapıları (if, else if, else )
* PHP'de şart yapıları (switch case)
* PHP'de Döngüler (for, while, do while)
* PHP'de Diziler (arrays)
* PHP'de Fonksiyon tanımlama
* PHP ile Form Nesnesinin Kullanımı,
* GET ve POST olayları ve farkları
* PHP ile Text, checkbox, textarea, select nesnelerini kullanımı 
* PHP ile basit bir iletişim formundan gelen bilgilerin ekrana yazdırılması,
* PHP ile Veritabanı İşlemleri, PHPMyAdmin Kullanımı
* PhpMyAdmin içinde Veritabanı ve Tablo Oluşturma, 
* PHP ile Klasik veritabanı bağlantısı (mysql_connect, mysql_select_db)
* PHP'de SQL sorgularının işletilmesi (mysql_query)
* PHP'de Rehber uygulaması, Kayıt Listeleme, Ekleme, Silme, Değiştirme
* PHP ile iletişim formundan gelen bilginin veritabanına işlenmesi,
* PHP MySQL kullanılarak ürün katalog sitesi geliştirilmesi.

=====================================================

İleri PHP Dersi Konuları

* PHP'de Nesne Yönelimli Programlama
* PHP'de Class(Sınıf) Tanımlama, Metod ve Özellik tanımlama
* MySQL Workbench ile ER Diyagramlarının oluşturulması
* PHP ile PDO (PHP Data Objects) ile Veritabanı Bağlantısı Kütüphanesine Giriş
* PDO Kütüphanesi ile Sınıf Oluşturma, 
* PDO Kütüphanesi ile Kayıt Listeleme, Ekleme, Silme, Değiştirme,
* PHP'de Kendi kendini çağıran (Recursive - Öz Devinimli) Fonksiyon Kullanımı,
* PHP ile Sayfalama İşlemleri,
* PHP ile E-mail Gönderimi, 
* PHP ile Güvenlik İşlemleri, Veri Filtreleme Fonksiyonları
* PHP ile Hash (MD5, SHA1) Fonksiyonlarının Kullanımı, 
* PHP ile Captcha Uygulaması,
* PHP ve Ajax Kullanımı,
* PHP Ajax ile Sayfalama,
* PHP Ajax ile Arama (Search) İşlemleri
* PHP ile Bootstrap kütüphanesi kullanımı
* PHP, Ajax, Bootstrap ve Jquery ile iletişim formu 
* PHP ile E-Ticaret Sepet Uygulaması