PHP dilini kullanarak MySQLi tekniği ile Veri Ekleme

Bu bölümde PHP dili kullanarak Veri Ekleme işlemini öğreneceğiz. Daha önceki bölümde MySQL veritabanına MySQLi tekniği ile bağlanmanın nasıl olacağını anlatmış ve SQL Select sorgusu ile verilerimizi bir tablo içine çekip ekrana yazdırmıştık. Bu makalemizi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

PHP ile MySQL veritabanına MySQLi tekniği ile Bağlanma
Bu bölümde PHP Dili ile MySQLi tekniğini kullanarak daha önce oluşturduğumuz vtokul veritabanı içindeki tblogrenci tablosuna kayır ekleme işlemini yapacağız. Öncelikle yeni bir ekle.php dosyası oluşturarak aşağıdaki formu html kodları ile oluşturuyoruz.  
Aşağıdaki ekle.php dosyasında da göreceğiniz gibi tablomuzu ve içindeki metin kutusu(text), onay kutusu(checkbox), radyo butonu, select seçim kutusu, submit butonu gibi nesneleri form nesnesi içine ekliyoruz. Form nesnesi tüm nesneleri barındıran bir nesnedir.

<form>

// Diğer nesneler bu kısımda yer alacak.

<form>

 
Form nesnesinin önemli iki parametresi vardır, method ve action. Method parametresi GET ve POST olmak üzere iki değer alabilir, formdan gelen bilgileri almak için POST kullanıyoruz. GET metodu genelde adres satırından gelen değerleri almak için kullanılır.  

Action parametresi ise submit butonuna basıldığında verilerin gideceği dosyayı gösterir. Bu dosyada form doldurulup,Gönder veya Kaydet düğmesine basıldığında gelen verileri alacağımız dosya olacak. Burada ekle2.php dosyasına gideceğini belirtiyoruz. 

<form method="POST" action="ekle2.php">

ekle2.php dosyasında nesnenin adına (name özelliğine) ne vermişsek girilen değerleri $_POST ile alıyoruz. 

$_POST['nesnenin_name_özelliğine_verdiğimiz_değer']

Bu durumda $_POST[] ile aşağıdaki gibi verileri alırız.

$tc = $_POST['tckimlikno'];
$isim = $_POST['adi'];
$soyisim = $_POST['soyadi'];
$not1 = $_POST['n1'];
$not2 = $_POST['n2'];
$not3= $_POST['n3'];

Formdan gelen verileri aldıktan sonra sıra geldi bu değerleri veritabanına yazmaya, yine aşağıdaki iki satır ile veritabanına bağlanıyoruz.
 
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");

Aşağıdaki INSERT SQL komutu ile veritabanına kaydımızı ekliyoruz. 

$sqlekle="INSERT INTO tblogrenci( ADI, SOYADI, NOT1, NOT2, NOT3,TCKIMLIKNO) 
VALUES ('$isim','$soyisim','$not1','$not2','$not3','$tc')";

$sonuc=mysqli_query($baglan,$sqlekle);

Bu işlemin sonucunda işlem başarılı ise 0'dan büyük bir değer dönecektir, eğer başarısız ise 0 gibi bir değer dönecektir. Bir eğer(if) satırı ile durumu kontrol edip ekrana bilgi mesajı yazdırıyoruz.

 
if ($sonuc==0)
     echo "Eklenemedi, kontrol ediniz";
else
     echo "Başarıyla eklendi";
};
 
Aşağıda kodların tamamını görebilirsiniz.

ekle.php dosyası
=============

<html>
<head>
</head>
 
<body>
<form method="POST" action="ekle2.php">
<table border="1" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="center"> Kayıt Ekleme</td>
 
</tr>
<tr>
<td>TC Kimlik No</td>
<td><input type="text" name="tckimlikno"></td>
</tr>
<tr>
<td>Adı</td>
<td><input type="text" name="adi"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyadı</td>
<td><input type="text" name="soyadi"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not1</td>
<td><input type="text" name="n1"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not2</td>
<td><input type="text" name="n2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not3</td>
<td><input type="text" name="n3"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value="Kaydet"></td>
</tr>
</table>
</form>
 
</body>
 
</html>

ekle2.php dosyası
===============

<?php
 $tc = $_POST['tckimlikno'];
 $isim = $_POST['adi'];
 $soyisim = $_POST['soyadi'];
 $not1 = $_POST['n1'];
 $not2 = $_POST['n2'];
 $not3= $_POST['n3'];
 
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
 
$sql="select tckimlikno from tblogrenci WHERE tckimlikno='$tc'";
 
$sonuc1= mysqli_query($baglan,$sql);
$satirsay=mysqli_num_rows($sonuc1);
 
if ($satirsay>0)
{
echo "Bu TC Kimlik No daha önce kaydedilmiş";
 
} else{
$sqlekle="INSERT INTO tblogrenci( ADI, SOYADI, NOT1, NOT2, NOT3,TCKIMLIKNO) 
VALUES ('$isim','$soyisim','$not1','$not2','$not3','$tc')";
 
$sonuc=mysqli_query($baglan,$sqlekle);
 
if ($sonuc==0)
echo "Eklenemedi, kontrol ediniz";
else
echo "Başarıyla eklendi";
};
 
?>

Sonraki makalemizde Güncelleme işlemi üzerinde duracağız. Aşağıdaki makaleleri de inceleyebilirsiniz.

1) PHP ile Web Programlama Diline Giriş ve Orta Seviye
2) PHP ile MySQL veritabanına MySQLi tekniği ile Bağlanma
3) PHP dilini kullanarak MySQLi tekniği ile Veri Silme
4)
PHP ile Web Programlama Diline Giriş ve Orta Seviye
5) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 1
6) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 2
7) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 3
8) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 4
9) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 5
10) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 6


Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share