PHP ile MySQL veritabanına PDO tekniği ile Bağlanma -4

PDO ile PHP Dili Kullanarak MySQL veritabanına bağlanma ile ilgili yazı dizimizin;

1.Bölüm 'de PHP'de PDO(PHP Veri Nesneleri) kütüphanesini kullanmak için gerekli Class(Sınıf tanımlaması yapılmıştır.)

2.Bölüm 'de ise 1. Bölümde anlatılan Class'tan nesne türetilerek veritabanında tek satır veri çekilmiştir.

3.Bölüm 'de ise for ve foreach döngüleri kullanılarak veritabanımızdaki tüm verilerin alınması anlatılmıştır.

Bu bölümde ise sizlere kayıt ekleme(INSERT) işlemi anlatılacaktır. Çok basit bir yapı tasarladım, sadece iki dizi kullanarak, 1.Bölümde anlattığımız sınıftan yararlanarak ekleme yapacağız.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="tr-TR" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>PDO ile Veri Ekleme</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="Language" content="Turkish"/>
</head><body>
// Bu kısımdan itibaren PHP kodları başlıyor, yukarıdaki satırlar, Türkçe
// karakterlerin düzgün görünmesi için eklendi.
<?php 
 require 'baglan.php'; 
 require 'fonksiyonlar.php';
 
$db   = new veriTabani();
$tablo='tblogrenci';

// webokul isimli veritabanımızda tblogrenci isimli tablo oluşturmuştuk.
// tblogrenci tablosunda ADI, SOYADI, TELEFON ve DOGUMYERI alanları
// yer almaktaydı. Tablomuzdaki alanlar, $alanlar isimli dizide, 
// her bir alana denk gelen veriler ise $degerler isimli dizide tutulmaktadır.

 
$alanlar = array("ADI","SOYADI","TELEFON","DOGUMYERI");
$degerler =array("Hande Nur","TAŞ","0212 555 55 55","İstanbul");

//kayitEkle() metodu, belirttiğiniz tabloya, alanlar ve değerlerini parametre
// olarak geçiriyoruz
.
$eklenenID= $db->kayitEkle($tablo, $alanlar, $degerler);
echo "Yeni eklenen ogrenciID değeri:".$eklenenID."<br>";

// Bölüm 3'de gördüğümüz gibi tüm satırları ekrana yazdırıyoruz.
$satirlar = $db->tumKayitAl('tblogrenci');
foreach ($satirlar as $satir)
{
echo $satir['ADI']." ".$satir['SOYADI']." ".$satir['TELEFON']."<br>";
}
 
?>
</body>
</html>

Bu kodları yerel sunucunuzda çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

Yeni eklenen ogrenciID değeri:6
Osman Kaya 0212 777 77 77
Yavuzhan TAŞ 0424 777 88 99
Mücahit İspirgil 0312 888 88 99
Oğuzhan TAŞ 0212 666 66 66
Neslişah TAŞ 0212 555 55 55
Hande Nur TAŞ 0212 555 55 55

KAYNAK KODLAR

Yukarıdaki linkten tüm kaynak kodları ve Veritabanını indirebilirsiniz. Bundan sonraki bölümde Kayıt Silme(DELETE) ve daha sonra kayıt güncelleme (UPDATE) işlemi anlatılacaktır.

İyi günler dilerim.
Oğuzhan TAŞ - 2014

 
Bookmark and Share