PHP Dili kullanarak MySQLi Tekniği ile Veri Güncelleme

Bu makalemizde MySQLi tekniğini kullanarak daha önce yaptığımız Listeleme, Silme, Ekleme işlemleri bölümüne devam ediyoruz. Bu bölümde Veri Güncelleme işlemini göreceğiz.

Veri güncelleme işleminde, aslında Veri Ekleme ve Veri Listeleme bölümünde gördüğümüz kodların büyük bir kısmını kullanacağız. Daha önce Listeleme, Veri Ekleme, Veri Silme ile ilgili makalelerimizi okumadıysanız aşağıdaki linklere tıklayarak önce bu makaleleri inceleyiniz.

1) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Bağlanma
2) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Veri Ekleme
3) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Veri Silme


 
Şimdi aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi her kaydı güncelleyebilmek için tablomuzda yeni bir kolon açıp Güncelle linkini oluşturuyoruz. Güncelleme linki tıpkı silme işleminde olduğu gibi ayrı bir sayfadan yapılacak, burada guncelle.php ismini verdik. Hangi kaydın güncelleneceğini de yine göndereceğimiz id parametresi ile ayarlayacağız. Burada yine tablomuzda eşsiz olan ve her kayıtta değişen ogrenciID değerini kullanacağız.

Linklerimiz aşağıdaki gibi olacak;

guncelle.php?id=1
guncelle.php?id=2
guncelle.php?id=3
....
Link haline getirilirse;

<a href="guncelle.php?id=1">Güncelle</a>
<a href="guncelle.php?id=2">Güncelle</a>
<a href="guncelle.php?id=3">Güncelle</a>
....

Öğrenci kayıtları dönerken $satir isimli dizide bir kayıt satırının tutulduğunu düşünürsek;
<a href="guncelle.php?id='.$satir['ogrenciID'].'" >Güncelle</a>

şeklinde olacaktır. Farenizi Güncelle linkleri üzerine getirip gezdirdiğinizde id değeri satıra göre değişiyorsa yaptığınız işlem doğrudur.Daha sonra guncelle.php sayfasını oluşturacağız, bu sayfada önce gelen id değerini yakalayıp, SELECT sorgusu ile bu id değerine ait kaydı seçeceğiz.

//güncellenecek ID'yi alıyoruz
$gID=$_GET['id'];

//Veritabanına bağlanıyoruz
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");

//select sorgusu ile tblogrenci tablosundan ilgili kaydı seçiyoruz
$sql="select * from tblogrenci WHERE ogrenciID=".$gID;

//Sorgumuzu veritabanına gönderiyoruz.
$sonuc1= mysqli_query($baglan,$sql);

//Sorgunun sonucunda dönen satır sayısına mysql_num_rows() fonksiyonu ile bakıyoruz
$satirsay=mysqli_num_rows($sonuc1);

if ($satirsay>0)
{
    $satir = mysqli_fetch_array($sonuc1);
    //Kayıt bulundu
    //Bu kısımda form içine veritabanında çekilen değerleri yazıyoruz.
<table border="1" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="center"> Kayıt Güncelleme</td>
 
</tr>
<tr>
<td>TC Kimlik No</td>
<td><input type="text" name="tckimlikno" value="'.$satir['TCKIMLIKNO'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td>Adı</td>
<td><input type="text" name="adi" value="'.$satir['ADI'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyadı</td>
<td><input type="text" name="soyadi" value="'.$satir['SOYADI'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not1</td>
<td><input type="text" name="n1" value="'.$satir['NOT1'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not2</td>
<td><input type="text" name="n2" value="'.$satir['NOT2'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td>Not3</td>
<td><input type="text" name="n3" value="'.$satir['NOT3'].'"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value="Kaydet"></td>
</tr>
</table>
</form>';

 
} else {
//Kayıt bulunamadı
echo "Aranılan kayıt bulunamadı";
}
Yukarıdaki kodun sonucu aşağıdaki gibi olacaktır.  Form onaylandığında yani Kaydet düğmesine basıldığında dikkat ederseniz guncelle2.php dosyasına gönderdik. guncelle2.php dosyasının da içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.guncelle2.php Dosyası
==================

<?php
$ogrID= $_GET['id'];
 
 $tc = $_POST['tckimlikno'];
 $isim = $_POST['adi'];
 $soyisim = $_POST['soyadi'];
 $not1 = $_POST['n1'];
 $not2 = $_POST['n2'];
 $not3= $_POST['n3'];

//Veritabanına bağlanıyoruz.
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");

//güncelleme için SQL sorgumuzu yazıyoruz.
$sql = "UPDATE tblogrenci SET ADI='$isim',  SOYADI='$soyisim', TCKIMLIKNO='$tc', NOT1='$not1', NOT2='$not2', NOT3='$not3'   WHERE ogrenciID='$ogrID'";
 
//sorgumuzu çalıştırıyoruz
$sonuc= mysqli_query($baglan,$sql);
if($sonuc>0) 
{
echo '<center><img src="images/tamam.jpg" width="64">';
echo "<br>";
echo 'Başarıyla güncellendi;';
echo "<br>";
echo '<a href=notlistele.php>Öğrenci Listesi</a></center>';
}
else
echo "Bir problem oluştu, verileri kontrol ediniz";
 
?>

Güncelleme işlemini de tamamladık, artık bol örnek yapıp kendinizi geliştirmek size kalmış. Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir.

1) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Bağlanma
2) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Veri Ekleme
3) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Veri Silme
4) PHP ile Web Programlama Diline Giriş ve Orta Seviye
5) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 1
6) 
PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 2
7) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 3
8) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 4
9) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 5
10) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 6
 
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ, 2015
 

Bookmark and Share