PHP ile MySQL veritabanına PDO tekniği ile Bağlanma -6

1.Bölüm 'de PHP'de PDO(PHP Veri Nesneleri) kütüphanesini kullanmak için gerekli Class(Sınıf tanımlaması yapılmıştır.)

2.Bölüm 'de ise 1. Bölümde anlatılan Class'tan nesne türetilerek veritabanında tek satır veri çekilmiştir.

3.Bölüm 'de ise for ve foreach döngüleri kullanılarak veritabanımızdaki tüm verilerin alınması anlatılmıştır.

4.Bölüm 'de ise veritabanına kayıt ekleme işlemi anlatılmıştır. 

5.Bölüm 'de ise veritabanından verdiğimiz koşula uyan kayıtların silinmesi ve tüm kayıtların tamamen silinmesi anlatışmıştır.

Bu bölümde ise sizlere, 1. Bölümde oluşturduğumuz Class kullanılarak, kayıt güncelleme (UPDATE) işlemi anlatılacaktır. Veritabanımızda yer alan tblogrenci tablosundan veri güncellemeden önceki hali aşağıdaki gibidir.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="tr-TR" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>PDO Tekniği ile Veri Güncelleme</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="Language" content="Turkish"/>
</head><body>
// Kodlarımız buradan başlıyor, üst kısım Türkçe karakterlerin doğru çıkması için.
<?php 
// baglan.php içinde MySQL veritabanı bağlantı parametreleri var sadece.
// fonksiyonlar.php içinde de PDO Class'ımız var.

 require 'baglan.php'; 
 require 'fonksiyonlar.php';

//Aşağıda tüm diğer örneklerde olduğu gibi veriTabanı  Class'ından bir $db nesnesi oluşturuyoruz.
<code>$db   = new veriTabani();</code>
 
// güncelleme yapacağımız tablo adı
$tablo='tblogrenci';
 
// SQL UPDATE sorgusunda vereceğimiz koşulları $sorgu_alan değişkenine
// bu alanın alacağı değeri de $sorgu_deger değişkenine yazıyoruz.

$sorgu_alan='ogrenciID';
$sorgu_deger=1;

// update sorgumuzda güncellenecek alanları $alanlar dizisine, 
// alanların alacağı değerleri de $degerler dizisine yazıyoruz.
// Burada $alanlar dizisine hangi sırayla yazmışsak, o sıraya dikkat ediyoruz.

$alanlar = array("ADI","SOYADI");
$degerler =array("Orhan","GENÇ");

// aşağıdaki kayitGuncelle fonksiyonu bir SQL UPDATE sorgusunda olan herşeyi 
// parametre olarak alıyor.
$db->kayitGuncelle($tablo, $alanlar, $degerler, $sorgu_alan, $sorgu_deger);

// Daha önceki örneklerimizde olduğu gibi tüm kayıtları foreach döngüsü
// kullanarak aşağıdaki 3 satırla ekrana yazdırıyoruz.
$sonuc = $db->tumKayitAl($tablo);
foreach ($sonuc as $satir)
{
    echo $satir['ADI']." ".$satir['SOYADI']."<br>";
}
?>
</body>
</html>

Yukarıdaki kodları lokal sunucunuzda çalıştırdığınızda tblogrenci tablosundaki 1 nolu Adı Osman, Soyadı Kaya olan kaydın Orhan Genç olarak değiştirildiğini aşadaki gibi göreceksiniz.

Şimdiye kadar SELECT(Seçme), INSERT(Ekleme), DELETE(Silme) ve Güncelleme(UPDATE) işlemlerini anlatmış olduk, ilerleyen bölümlerde gerçek hayat uygulamaları yapacağız. PHP Kodları, anlaşılması için basit ve kısa tutuldu, siz CSS ve Jquery bilginizle AJAX tekniği de kullanarak daha profesyonel hale getirebilirsiniz.

KAYNAK KODLAR (Source Codes)
 
İyi günler dilerim.
Oğuzhan TAŞ - 2014
 
Bookmark and Share