Csharp ile Veritabanı İşlemleri

C# İLE VERİTABANI İŞLEMLERİ- Veritabanı nedir?, Veritabanı Temel Kavramları
- Neden veritabanına ihtiyaç duyarız?
- Veritabanı tasarımı nasıl yapılır?
- İlişkisel Veritabanı (Relational Database Management) Nedir?
- SQL Dili nedir? Avantajı nedir?
- SELECT, Select ile WHERE, Gruplama Fonksiyonları (AVG, SUM, COUNT, MAX, MIN)
- Veri işleme (Data Manipulation) Komutları (INSERT, UPDATE, DELETE SQL Komutları)
- Microsoft Access ile Veritabanı ve Tablo Oluşturma 
- Tablolarda Primary İndex (Birincil anahtar) nasıl oluşturulur?
- Tablolarda Otomatik Artan Alan (Auto Increment) nasıl oluşturulur?
- Access ve SQL Server'da veri tipleri CHAR, VARCHAR,  INT, TINYINT, SMALLINT, BIGINT, MONEY, FLOAT, DATE, DATETIME, NVARCHAR, BINARY, TIMESTAMP gibi temel veri tipleri ve farkları
- Csharp Access Erişimi
- Csharp, Access ile basit telefon rehberi uygulaması
- SQL Server Kurulumu ve Yazılım arayüzü Kullanımı
- SQL Server, Veritabanı, Tablo Oluşturma
- Csharp SQL Server Erişimi
- Csharp SQL Server ile Kitapçı Uygulaması
- CSharp ve T-SQL Dili, Döngüler, Şart Yapıları
- T-SQL Hazır Fonksiyonları  
(GETDATE, DATEDIFF, DATEADD, DATENAME, SUBSTRING, REPLACE )
- T-SQL'de Hata Yönetimi, TRY- CATCH Kullanımı
- SQL Server ile Stored Procedure Kullanımı
- SQL Server da Fonksiyon (User Defined Functions) Kullanımı
- SQL Server ile Trigger Kullanımı
- Csharp içinden SQL Server stored procedure (Saklı Yordam) çağırımı
- T-SQL CASE-WHEN Kullanımı
- Transaction nedir? ROLLBACK, COMMIT olayları nelerdir?
- Csharp ile LinQ Kullanımı
- CSharp - LinQ ile Öğrenci Kayıt Uygulaması
- Csharp ile Ağaç şeklinde otomatik Tree Oluşturulması
- Csharp SQL Server ile Kişisel BLOG Yapımı
- MySQL Kurulumu ve Csharp içine gerekli kütüphanelerin eklenmesi
- MySQL Veritabanı Motorları (InnoDB, MyISAM, Memory) ve farkları
- Csharp MySQL Bağlantısı
- Csharp MySQL ile Otel Yazılımı