26.04.2018
Ağ Teknolojileri konularına biraz değineceğiz. Ana Bant İletiminde, kodlama teknikleri olan NRZ, NRZI, Manchester kodlama, Farksal Manchester kodlama teknikleri inceleyeceğiz.
24.10.2016
Bilgisayar ağlarında Tıkanıklık Yönetim Algoritmaları nelerdir, hangi algoritmanın ne avantajı ne dezavantajı vardı, bu konuları inceleyeceğiz.
24.10.2016
Bilgisayar ağlarında tıkanıklık nedir, nasıl oluşur, bu makalede detaylı inceleyeceğiz.