PHP dilini kullanarak MySQLi tekniği ile Veri Silme

Bu yazımızda PHP ile MySQLi tekniğini kullanarak veritabanımızdan veri silme işlemini yapacağız. Tablodaki ilgili kaydın karşısına Sil bağlantısı ekleyerek tıklandığında ilgili kaydın silinmesini sağlayacağız. Daha önceki bölümde MySQLi veritabanına bağlanarak kayıtlarımızı listlemiştik.

PHP ile MySQL veritabanına MySQLi tekniği ile BağlanmaŞimdi aşağıdaki gibi bir satır ile sil.php dosyasına silinecek kaydımızın eşsiz numarasını gönderiyoruz. Tablomuzda her bir kaydı diğerinden ayıran ogrenciID'yi kullanarak ilgili kaydı sileceğiz.

sil.php dosyasına id değişkeni ile adres satırında id bilgisini aşağıdaki şekilde gönderiyoruz.

sil.php?değişken=değer

Burada birden fazla değişken olursa araya & işaretini koyarak devam edeceğiz.

sil.php?değişken1=değer1&değişken2=değer2&değişken3=değer3

Bizim örneğimizde şimdilik tek değişken var.

sil.php?id=1
sil.php?id=2
sil.php?id=3
....

Bu ifadeyi link haline getirirsek aşağıdaki gibi olacaktır.

<a href="sil.php?id=1">Sil</a>
<a href="sil.php?id=2">Sil</a>
<a href="sil.php?id=3">Sil</a>
....

Öğrenci kayıtları dönerken $satir isimli dizide bir kayıt satırının tutulduğunu düşünürsek;
<a href="sil.php?id='.$satir['ogrenciID'].'" onclick="return uyari();">Sil</a>

Şimdi de veritabanına bağlanıp ilgili kodu yazalım. tblogrenci tablosunda ogrenciID isimli alandan tüm kayıtlarımızı çekelim.

$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
$sonuc=mysqli_query($baglan,"select * from tblogrenci");
 
while($satir=mysqli_fetch_array($sonuc))
{
echo '<tr>';
echo '<td>'.$satir['TCKIMLIKNO'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['ADI'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['SOYADI'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT1'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT2'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT3'].'</td>';
echo '<td> <a href="sil.php?id='.$satir['ogrenciID'].'" onclick="return uyari();">Sil</a> </td>';
echo '</tr>';
}

Şimdi sıra geldi sil.php içindeki kodlarımızı yazmaya. sil.php dosyasında silinecek kayıtı tespit etmek için id değerini $_GET ile aşağıdaki gibi alıyoruz.

sil.php dosyasında;

$silinecekID=$_GET[''id"];

Daha sonra veritabanına bağlanıp, DELETE SQL sorgusunda WHERE isimli bölüme silinecek öğrencinin id değerini aşağıdaki gibi yazııyoruz.

DELETE from tblogrenci  where ogrenciID=$silinecekID 

şimdi sil.php dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

sil.php dosyası içeriği

<?php
 
$silinecekID= $_GET['id'];
 
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
 
$sonuc=mysqli_query($baglan,"DELETE from tblogrenci  where ogrenciID=".$silinecekID);
 
if($sonuc>0){
   echo "Başarıyla silindi";
 }
else
    echo "Bir sorun oluştu silinemedi";
 
?>


Kodların tamamı aşağıdaki gibi olacaktır.

notlistele.php dosyası 
================

<html>
 
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Notlar</title>
</head>
 
<body>
<table border="1" align="center" width="500">
<tr>
<td>TC Kimlik No</td>
<td>Adı</td>
<td>Soyadı</td>
<td>Not1</td>
<td>Not2</td>
<td>Not3</td>
 
<td>Sil</td>
 
</tr>
<?php
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
$sonuc=mysqli_query($baglan,"select * from tblogrenci");
 
while($satir=mysqli_fetch_array($sonuc))
{
echo '<tr>';
echo '<td>'.$satir['TCKIMLIKNO'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['ADI'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['SOYADI'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT1'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT2'].'</td>';
echo '<td>'.$satir['NOT3'].'</td>';
echo '<td> <a href="sil.php?id='.$satir['ogrenciID'].'" onclick="return uyari();">Sil</a> </td>';
echo '</tr>';
}
?>
 
 
 
</table>
 
</body>
</html>
 
<script language="JavaScript">
function uyari() {
 
if (confirm("Bu kaydı silmek istediğinize emin misiniz?"))
   return true;
else 
   return false;
}
</script>

sil.php dosyası 
============

<?php
 
$silinecekID= $_GET['id'];
 
$baglan=mysqli_connect("localhost","root","","vtokul");
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
 
$sonuc=mysqli_query($baglan,"DELETE from tblogrenci 
where ogrenciID=".$silinecekID);
 
if($sonuc>0){
echo "Başarıyla silindi,2 sn. sonra yönlendirileceksiniz.";
header( "refresh:2;url=notlistele.php" ); 
 }
else
echo "Bir sorun oluştu silinemedi";
 
?>

Diğer makalelerimizde Ekleme ve Güncelleme üzerinde duracağız. Aşağıdaki makaleler de inceleyebilirsiniz.

1) PHP ile Web Programlama Diline Giriş ve Orta Seviye
2) PHP ile MySQL veritabanına MySQLi tekniği ile Bağlanma
3) PHP ile MySQL Veritabanına MySQLi tekniği ile Veri Ekleme
4)
PHP ile Web Programlama Diline Giriş ve Orta Seviye
5) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 1
6) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 2
7) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 3
8) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 4
9) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 5
10) PHP ile MySQL Veritabanına PDO Tekniği ile Bağlanma Bölüm 6
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
 

Bookmark and Share