SQL Server veritabanında JOIN(INNER) kalıbının kullanımı

Daha önceki derslerimizde SQL dilinde iki ve üç tablo kullanarak birleştirme işlemini öğrenmiştik. Yaptığımız bu işlem standart(ANSI) SQL standardına uygun olduğundan sadece SQL Server'da değil, tüm veritabanlarında uyg Bu dersimizde birleştirme işlemini INNER JOIN kullanarak yapacağız. INNER kelimesi "içten", JOIN kelimesi de "birleştirme" anlamına gelir.   

Şimdi dilerseniz hemen bir örnek yapalım, önceki derslerimizde olduğu gibi, personel(tblpersonel) ve personelimizin hangi bölümde çalıştığını tutan departman(tbldepartman) aşağıdaki iki tabloyu oluşturuyoruz. 

tblpersonel tablosu Tasarımıtbldepartman tablosu TasarımıPersonel Tablosu Listesidepartman Tablosu KayıtlarıŞimdi daha önceki derslerimizde gördüğümüz aşağıdaki sorguyu yazalım.


SELECT p.ADI, p.SOYADI, d.DEPARTMAN
FROM tblpersonel P,tbldepartman d 
WHERE p.departmanID=d.departmanID

Aynı sorguyu şimdi SQL'de INNER JOIN kalıbı kullanarak yazacağız. INNER JOIN iki tablonun da kesim kümesinde olan kayıtları getirir. Yani personel ve departman tablosunda eşleşen ID alanlar üzerinden iki tablonun kesişim kümesini getirecektir. INNER JOIN yazarken aşağıdaki gibi bir yazım formatı kullanıyoruz.

SELECT alanlar FROM tablo1 INNER JOIN tablo2 ON tablo1'deki ID alan = tablo2'deki ID alan

Aşağıdaki sorgunun yukarıdaki ile aynı sonucu döndürdüğünü göreceğiz. 

SELECT p.ADI, p.SOYADI, d.DEPARTMAN
FROM tblpersonel p INNER JOIN
tbldepartman d 
ON p.departmanID=d.departmanID
Sonraki derslerimizde LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN VE FULL OUTER JOIN kullanımını inceleyeceğiz.
 
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık 2018
Bookmark and Share