Csharp Temel Programlama ile ilgili Sorular

Soru 1) Aşağıdaki çıktıyı ekrana veren programı döngüler kullanarak yapınız.
1
4
7
10


40

 
Soru 2) Bir işçinin aylık eline geçen MAAŞ + FAZLA MESAİ ÜCRETİ ile hesaplanmaktadır. İşçi;
10 saat ve altı çalışırsa fazla mesai ücreti 10 TL,
11 saat 20 saat arası için fazla mesai ücreti 15 TL,
21 saat 30 saat arası için fazla mesai ücreti 20 TL olarak almaktadır.
Buna göre klavyeden girilen işçinin maaşı ve fazla mesai saatine göre  aylık eline geçecek ücretini bulunuz.
 
Soru 3) Klavyeden girilen 5 sayının ortalamasını bulan programı döngüler kullanarak yapınız. (Uyarı: Ortalama Küsüratlı çıkabilir, bu bilgiye göre değişken tanımlayınız.)

Soru 4) 1 ile 100 arasındaki sayılardan 5’e bölünenlerin toplamını, 3’e bölünenlerin toplamından çıkararak sonucu yazınız.

Soru 5) Bir mağazada S(küçük), M(orta), L(büyük), XL(çok büyük) beden ürünler satılmaktadır.  Sonsuz döngü içinde ekrana “Beden giriniz:” yazıp kullanıcıdan S, M, L, XL bedenlerinden birini girmesini isteyiniz.  Kullanıcı Q girerse sonsuz döngüden çıkacak ve ekrana aşağıdaki şekilde her bedenden kaç tane girildiği en alta da toplam girilen ürün miktarı yazılacaktır.
S  Beden: 5                                                                                                                                     
M Beden: 10                                                                                                                                  
L  Beden: 20                                                                                    
XL Beden: 25
Toplam: 60        

Cevap 1)

using System;
namespace Soru1
{
   class Program
   {
     static void Main(string[] args)
     {

      for (int i = 1; i <40 ; i+=3)
      {
           Console.WriteLine(i);
      } 
    }
  }
}
 

Cevap 2)
using System;
namespace Soru2
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {

     double maas=0, fazlamesai=0;
     int saat;

     Console.Write("Maaşını giriniz:");
     maas = double.Parse(Console.ReadLine());

     Console.Write("Fazla mesai saatini giriniz:");
     saat = int.Parse(Console.ReadLine());

     if (saat > 0 && saat <= 10)
     fazlamesai = saat * 10;

     else if (saat > 10 && saat <= 20)
     fazlamesai = saat * 15;

     else if (saat > 20 && saat <= 30)
     fazlamesai = saat * 20;

      Console.WriteLine("Toplam ele geçen :{0}", fazlamesai + maas);

    }
  }
}

Cevap 3)

using System;
namespace Soru3
{

class Program
{

  static void Main(string[] args)
 
{
  
double toplam = 0, ortalama = 0;
   
int sayi;

   for (int i = 1; i <=5; i++)
  
{

     Console.Write("{0}. Sayıyı giriniz:",i);
    
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
    
toplam += sayi;

    }

    ortalama = toplam / 5;
   
Console.WriteLine("Ortalama:{0}",ortalama);

   }
 
}
}


Soru 4)

using System;
namespace Soru4
{

   class Program
   {

    static void Main(string[] args)
    {

       double toplambolum5 = 0, toplambolum3 = 0;

      for (int i =1 ; i <=100; i++)
     
{

         if (i % 3 == 0) toplambolum3 += i;
        
else if (i % 5 == 0) toplambolum5 += i;

      }

        Console.WriteLine("Beşe bölünenlerin toplamı:{0}",toplambolum5);
        Console.WriteLine("Üçe bölünenlerin toplamı:{0}", toplambolum3);
        Console.WriteLine("Fark :{0}",toplambolum5 - toplambolum3);

     }
  
}
}


Soru 5)
using System;

namespace Soru5
{

  class Program
 
{
   
static void Main(string[] args)
   
{

     string beden = "";
    
int Ssay=0, Msay=0, Lsay=0, XLsay=0, toplamSay=0;

     for(;;)
    
{

         Console.Write("Bedeni giriniz:");
        
beden = Console.ReadLine();

         if (beden == "S") { Ssay++; toplamSay++; }
        
else if (beden == "M") { Msay++; toplamSay++; }
        
else if (beden == "L") { Lsay++; toplamSay++; }
        
else if (beden == "XL") { XLsay++; toplamSay++; }
         else if (beden == "Q") break;

     }

     //Bu kısımda Msay, Lsay, XLSay ve toplamSay değerlerini yazıyoruz.
     
 Console.Write("S Beden:{0}", Ssay);
      Console.Write("M Beden:{0}", Msay);
      Console.Write("L Beden:{0}", Lsay);
      Console.Write("XL Beden:{0}", XLsay);
   }
 }
}


 

Bookmark and Share