Büyüyen Şirket Sermayesini hesaplama

Soru: Bir şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL'dir. Şirket her yıl %10 büyürse, 10 yıl sonrası sermayesi ne kadar olur?

Cevap: Önce şirketin ilk yıl büyümesini hesaplayalım. %10 büyüdüğüne göre;

1. yıl 10.000 * 10/100 =1000 TL büyüyecek ve 10.000 +1000 = 11.000 TL olacaktır. 
2. yıl 11.000 * 10/100 =1100 TL büyüyecek ve 11.000 +1.100 = 12.100 TL olacaktır. 
3. yıl 12.100 * 10/100 =1210 TL büyüyecek ve 12.100 +1210 = 13.310 TL olacaktır. 
....

Hesaplamamız bu şekilde devam edecektir. Artık algoritmayı kurduktan sonra 10 yıl olmuş, 100 yıl olmuş önemli değildir, bir döngü içinde problemi çözeceğiz.  İlk önce test için 3 yıllık büyümeye bakalım, bunun için Asp.net de yeni bir proje açıp WebForm ekeleyelim ve aşağıdaki tasarımı yapalım. Tasarımda bir metin kutusu(textbox), bir button(btnSermayeHesapla) ve bir etiket(Label) nesnesi var.
protected void btnSermayeHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double sermaye = double.Parse(txtSermaye.Text);
            for(int i=1;i<=3;i++)
            {
                sermaye += sermaye * 10 / 100;
            }
 
            lblSonuc.Text = sermaye.ToString();
        }


Kodlarımıza baktığımızda döngünün 3'e kadar gittiğini görüyoruz, yani 3 yıl için hesaplıyor. 10 yıl için burayı 10 yapıp tekrar deneyelim.
  Kodlarımızın son hali de aşağıdaki gibi olacaktır.

  protected void btnSermayeHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double sermaye = double.Parse(txtSermaye.Text);
            for(int i=1;i<=10;i++)
            {
                sermaye += sermaye * 10 / 100;
            }
 
            lblSonuc.Text = sermaye.ToString();
        }

 
Gördüğünüz gibi elle hesaplaması uzun süren bir işlemi algoritma kullanarak kısa sürede hesaplattık. Büyüme mikytarını ve yıl sayısını da textbox'tan girilecek şekilde formu tasarlayıp, programı daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Onu da size bırakıyorum. 


Mutlu kodlamalar,
Kasım 2018
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share