Bir metni ters çevirme

Visual Studio'da yeni bir Asp.net projesi açıp, içine bir WebForm ekleyiniz. Bu WebForm'a bir Textbox, bir Button ve bir Label ekledik. 
Ardından btnCevir butonuna tıklayarak btnCevir_Click() metodunun üstüne ters alma işlemini yapan bir metot ekledik.  

Ters çeviren metot şu şekilde çalışıyor, örneğin kelime ="abc" olsun. Ters çevrilmiş hali "cba" olacaktır. Metin uzunluğunu csharp'ta Length() fonksiyonu vermektedir, örneğin kelime.Length()  bize metin uzunluğunu tam sayı olarak döner. Dizimiz sıfırdan başladığı için uzunluk 3 olacak ama indisler 0,1,2 olarak gidecek, dolayısıyla indisin gittiği en son sayı uzunluk-1 olacaktır. 

            for (int i = kelime.Length - 1; i >= 0; i--)
 
yukarıdaki döngüye baktığımızda kelime uzunluğu-1'den başlayıp 0'dan büyük eşit olana kadar dönecek, yani "abc" kelimesinin uzunluğu 3 olduğu için i değerleri sırayla 2,1,0 olacaktır. kelime[2], kelime[1], kelime[0] dizi değerleri kelime2 değişkeninde depolanacaktır. 


static string tersCevir(string kelime)
        {
            string kelime2 = "";
            for (int i = kelime.Length - 1; i >= 0; i--)
            {
                kelime2 = kelime2 + kelime[i];
            }
            return kelime2;
        }
 
        protected void btnCevir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string kelime = txtKelime.Text;
            lblSonuc.Text = tersCevir(kelime);
        }
Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık, 2018
Bookmark and Share