Csharp form ile İki sayı arasında bölünenleri bulma


Aşağıdaki gibi 2 metin kutusu, 3 etiket ve 3 düğmeden oluşan bir Csharp Formu tasarlayalım.

Nesne Özellik Değer
TextBox Name txtSayi1
TextBox Name txtSayi2
Button Name btn3
Button Text 3'e bölünenler
Button Name btn5
Button Text 5'e bölünenler
Button Name btn7
Button Text 7'e bölüneler
Label Name lblSonuc
Label Text boş bırakılacak

Csharp formda nesnelerin özelliklerine üzerine sağ tıklayıp gelen menüden Properties'i seçerek veya kısaca F4 tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.Şimdi 3'e bölünenler butonuna tıklayıp aşağıdaki gibi içini dolduralım.

 private void btn3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi1, sayi2, sayac = 0;
 
            sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text);
            sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text);
 
            for (int i=sayi1; i<=sayi2; i++)
            {
                if (i % 3 == 0)
                    sayac++;
            }
            lblSonuc.Text = "3'e bölünenlerin sayısı:" + sayac.ToString();
 
 
        }

Burada döngümüz 1.sayı'dan başlayıp 2.sayı'ya kadar birer artarak gitmektedir. Döngünün her dönüşünde if satırı ile o andaki i sayısının 3'e bölünüp bölünmediğini mod işareti (%) ile kontrol ediyoruz. Eğer (i%3==0) ise sayac değişkenimizin değerini bir artırıyoruz. Döngü tamamlandığınızda sayac değişkenmizde 3'e bölünen sayı değeri olacaktır. 

Aynı mantıkla 5' bölünenler butonuna tıklayıp içini aşağıdaki gibi dolduralım.

private void btn5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi1, sayi2, sayac = 0;
 
            sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text);
            sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text);
 
            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
            {
                if (i % 5 == 0)
                    sayac++;
            }
            lblSonuc.Text = "5'e bölünenlerin sayısı:" + sayac.ToString();
        }

Sonra da 7'e bölünenler butonuna tıklayıp içini aşağıdaki gibi dolduralım.

 private void btn7_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int sayi1, sayi2, sayac = 0;
 
            sayi1 = int.Parse(txtSayi1.Text);
            sayi2 = int.Parse(txtSayi2.Text);
 
            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
            {
                if (i % 7 == 0)
                    sayac++;
            }
            lblSonuc.Text = "7'ye bölünenlerin sayısı:" + sayac.ToString();
        }


Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

 
Mutlu kodlamlar,

Oğuzhan TAŞ
Mart, 2016 Bookmark and Share