ObjectDataSource ile Katmanlı Yapı

 

Bu yazımızda ObjectDataSource nesnesi ile katmanlı yapı kullanarak Personel tablomuza bağlanıp ekleme, silme, güncelleme (CRUD) işlemlerini yapacağız. Daha önceki örneklerimizde kullandığımız PERSONEL veritabanını kullanıyoruz. Kodların çok uzamaması için tablomuzu 3 alana indirdim. 


Yukarıdaki veritabanını oluşturduktan sonra aşağıdaki şekilde yeni bir proje açıp Class ekliyoruz. Ben burada PersonelBLL.cs şeklinde bir class dosyası oluşturdum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
 
/// <summary>
/// Summary description for PersonelBLL
/// </summary>
public class PersonelBLL
{
 
    SqlConnection baglanti;
    SqlCommand komut;
public PersonelBLL()
{
        baglanti = new SqlConnection("Data Source=.; Initial Catalog=PERSONEL;Integrated Security=true");
        komut = new SqlCommand();
        komut.Connection = baglanti;
}
 
 
    public DataTable KayitGetir()
    {
        komut.CommandText = "select * from tblPersonel";
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataAdapter adt = new SqlDataAdapter(komut);
        adt.Fill(dt);
        return dt;
    }
 
    public void KayitEkle(string ADI, string SOYADI, string TCKIMLIKNO){
        komut.CommandText = "INSERT INTO tblPersonel(ADI, SOYADI, TCKIMLIKNO) VALUES(@ADI, @SOYADI, @TCKIMLIKNO)";
        komut.Parameters.AddWithValue("@ADI",ADI);
        komut.Parameters.AddWithValue("@SOYADI", SOYADI);
        komut.Parameters.AddWithValue("@TCKIMLIKNO", TCKIMLIKNO);
 
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
    }
 
    public void KayitGuncelle(int personelID, string ADI, string SOYADI, string TCKIMLIKNO)
    {
        komut.CommandText = "UPDATE tblPersonel SET ADI=@ADI, SOYADI=@SOYADI, TCKIMLIKNO=@TCKIMLIKNO WHERE personelID=@personelID";
        komut.Parameters.AddWithValue("@ADI",ADI);
        komut.Parameters.AddWithValue("@SOYADI", SOYADI);
        komut.Parameters.AddWithValue("@TCKIMLIKNO", TCKIMLIKNO);
        komut.Parameters.AddWithValue("@personelID", personelID);
 
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
 
    }
 
    public void KayitSil(int personelID) {
 
        komut.CommandText = "DELETE FROM tblPersonel WHERE personelID=@personelID";
        komut.Parameters.AddWithValue("@personelID",personelID);
 
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
    }
 
}
 

Burada BLL isimli projemizin üzerine sağ tıklayıp Build seçeneğini seçerek derliyoruz ve ilgili DLL dosyaları Bin dizininde oluşuyor. Daha sonra WebFormumuzun olduğu Sunum katamnına gelip Sunum projemzin üzerine sağ tıklayıp Add Reference seçeneğini seçip yeni oluşan BLL.dll seçeneğini seçiyoruz.
Daha sonra projelerimizin hepsini Rebuild yapıyoruz.Sonuç olarak aşağıdaki şekilde GridView içinde tüm kayıtlarımız geliyor, istediğimiz gibi Güncelleme, Silme, Seçme yapabiliriz. Kolon başlıklarına tıklayınca sıralama yapabilir ve sayfalama da yaptırabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar, bu konuyu daha farklı örneklerle pekiştireceğiz.

Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
 
Bookmark and Share