Asp.net ile IsPostback Kullanımı

 ASP.net'de DropDown(Açılır Liste) içinde şehir adlarını yazmak isteyelim. ASP.net'de yeni bir Web Projesi oluşturarak içine bir tane WebForm ekleyelim.
 
Toolbox(Araç Kutusu)'ndan bir tane DropDownList nesnesini WebFormumuza sürükleyip bırakalım. DropDownList nesnesi üzerine bir defa tıklayınca beliren üçgen simgesine tıklayıp Edit List seçeneğini seçip illeri ekleyiniz.  

Bir tane de Label nesnesini ToolBox'tan sürükleyip WebForm üzerine yerleştiriniz. Adına da lblPlaka ismini veriniz. 
 
Sayfamız yüklendiğinde Page_Load metodu ilk çalışacak ve DropDownList içini il isimleri ile dolduracaktır. Sayfayı her yenilediğimizde DropDownList içine bu illerin tekrar eklendiğini göreceksiniz. Bu durumu önlemek için Page.IsPostBack yönteminden yararlanıyoruz. Sayfa POST edilmemiş ise yani ilk kullanımda sadece DropDownList için dolduruyoruz, diğer durumlarda doldurmuyoruz. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
 
            if (Page.IsPostBack == false)
            {
                DropDownList1.Items.Add("İstanbul");
                DropDownList1.Items.Add("İzmir");
                DropDownList1.Items.Add("Ankara");
                DropDownList1.Items.Add("Elazığ");
            }
        }

Şimdi de bir tane Button WebForm üzerine sürükleyip ismini btnSec veriyoruz. Butonun üzerine bir defa tıklayıp içini aşağıdaki şekilde dolduruyoruz.
 
        protected void btnSec_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //lblSecilen.Text = DropDownList1.SelectedItem.Value;
            if (DropDownList1.SelectedItem.Value == "İstanbul")
                lblPlaka.Text = "34";
 
            else if (DropDownList1.SelectedItem.Value == "Elazığ")
                lblPlaka.Text = "23";

            else if (DropDownList1.SelectedItem.Value == "Ankara")
                lblPlaka.Text = "06";

            else if (DropDownList1.SelectedItem.Value == "İzmir")
                lblPlaka.Text = "35";
        }

 
Program çalıştığında listeden hangi il seçilmişse onun plakasını label üzerine yazacaktır. Bu basit örnek ile IsPostBack kullanımını görmüş oldunuz. İlerleyen konularda daha farklı örnekler çözeceğiz. Siz daha farklı örnekler yapabilirsiniz, örneğin veritabanı tablosundaki bir alanda yer alan bilgileri DropDownList içine aktarabilirsiniz, blogda Asp.net ile MySQL, Access ve SQL Server bağlantı örnekleri var, bu makaleleri inceleyebilirsiniz.

Mutlu Kodlamalar,
Nisan, 2016
Oğuzhan TAŞ

 
Bookmark and Share