Asal Sayıların ListBox içinde gösterimi


Bu örneğimizde metin kutusuna girilen sayıya kadar olan asal sayıları butona basınca bulup, ListBox nesnemizin içine ekleyecek kodları yazacağız.

Nesne Özellik Değer
Textbox ID txtSayi
Button ID btnBul
Listbox ID LboxAsal protected void btnBul_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int limit = int.Parse(txtLimit.Text);
        Boolean asalmi;
 
        LboxAsal.Items.Clear();
        for(int i=2;i<=limit; i++)
        {
            asalmi = true;
            for(int j=2;j<=i-1;j++)
            {
                if (i % j == 0)
                {
                    asalmi = false;
                    
                }
            } 
            if (asalmi)
                LboxAsal.Items.Add(i.ToString());
        }
 
    }

Aşağıda görüldüğü gibi metin kutusuna 100 yazınca 100'e kadar olan tüm asal sayıları Listbox içinde listeledi. 


Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım, 2016

 
Bookmark and Share