Asp.net ile IBAN doğrulama Algoritması

Önce IBAN (International Bank Account Number) değerinin algoritmasını oluşturmak için formatına bakalım. 

Hane Tanım Format
2 Ülke Kodu A-Z arası harfler
2 Kontrol Basamakları 0-9 arası rakamlar
5 Banka Kodu 5 Hane 0-9 arası rakamlar
1 Rezerv alanı 1 hane, sıfır olacak 0
16 Hesap No 0-9 arası rakamlar


 protected void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int uzunluk = txtIBAN.Text.Length;
            string hesapKod="";
 
            if (uzunluk > 26)
                lblMesaj.Text = "Uzunluk büyük, 26 hane olmalı!";
 
            else if (uzunluk < 26)
                lblMesaj.Text = "Uzunluk küçük, 26 hane olmalı!";
 
            if (uzunluk == 26) {  
                if (txtIBAN.Text[0] != 'T' || txtIBAN.Text[1] != 'R') {
                    lblMesaj.Text = "İlk iki hanesi TR olmalı";
                }
                else { 
                lblBankaKodu.Text = "Banka Kodu :"+txtIBAN.Text[5].ToString() + 
                txtIBAN.Text[6].ToString() +
                txtIBAN.Text[7].ToString() +
                txtIBAN.Text[8].ToString() + 
                txtIBAN.Text[9].ToString();
 
                for (int i = 10; i < 26; i++) { 
                    hesapKod += txtIBAN.Text[i].ToString();
                }
                   lblHesapKodu.Text= "Hesap Kodu :"+hesapKod;
 
                }
 
 
            }
            
        }

TR560006100000012990022302
TR56 0006 1000 0001 2990 0223 02Kaynak
IBAN Web Sitesi : https://www.iban.com/

 
Bookmark and Share