Asp.net ile iki Listbox Uygulaması

Bu yazımızda Asp.net ile bir Listbox içinde yer alan Mevsim seçilince diğer ListBox'da o mevsime ait ayların gelmesini sağlayacağız.  Önce yeni bir Web projesi oluşturuyoruz, Visual Studio'da üstteki menülerden File - New - Web Project seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra projenin üzerine sağ tıklayıp Add- Web Form seçeneğini seçiyoruz.

Aşağıdaki gibi iki ListBox nesnesini WebFormumuz üzerine ekliyoruz. 

Nesne Özellik Değer
ListBox ID LboxMevsimler
  AutoPostBack True
ListBox ID LboxAylar
  AutoPostBack True


 

Önce sayfanın Page_Load() olayına aşağıdaki kodları ekliyoruz.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (Page.IsPostBack == false)
        {
            LboxMevsimler.Items.Add("İlkbahar");
            LboxMevsimler.Items.Add("Yaz");
            LboxMevsimler.Items.Add("Sonbahar");
            LboxMevsimler.Items.Add("Kış");
        }
    } 

Daha sonra sol taraftaki Mevsimler ListBox'ına tıklayıp aşağıdaki kodları yazıyoruz. 

protected void LboxMevsimler_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        LboxAylar.Items.Clear();
        if (LboxMevsimler.SelectedItem.Value == "İlkbahar")
        {
            LboxAylar.Items.Add("Mart");
            LboxAylar.Items.Add("Nisan");
            LboxAylar.Items.Add("Mayıs");
 
        } else if (LboxMevsimler.SelectedItem.Value=="Yaz")
        {
            LboxAylar.Items.Add("Haziran");
            LboxAylar.Items.Add("Temmuz");
            LboxAylar.Items.Add("Ağustos");
        }
        else if (LboxMevsimler.SelectedItem.Value == "Sonbahar")
        {
            LboxAylar.Items.Add("Eylül");
            LboxAylar.Items.Add("Ekim");
            LboxAylar.Items.Add("Kasım");
        }
        else if (LboxMevsimler.SelectedItem.Value == "Kış")
        {
            LboxAylar.Items.Add("Aralık");
            LboxAylar.Items.Add("Ocak");
            LboxAylar.Items.Add("Şubat");
        }
    }


Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım, 2016
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)