Luhn Algoritması ile Kredi Kartı Numarası Kontrolü

Algoritma nasıl çalışıyor?

Kredi Kartı Numarası (Account Number) 7992739871 olsun, bir sayı atlanarak çift numaralılar 2 ile çarpılıyor. Çıkan sayı 9'dan küçükse aynen yazılıyor, eğer büyük ise çarpım sonucu elde edilen sayının haneleri toplanıyor. Örneğin 3 x 6 = 18 değeri 9'dan büyük olduğu için hane toplamı 1+8 = 9 alınıyor. Sonra en son satırda ise haneler toplanıyor, 7+9+9+4+7+6+9+7+7+2 = 67 elde ediyor, Bu toplam değeri Mod 10'a göre 0 ise kredi kartı geçerlidir, burada Mod 10'a göre 7 olduğundan son rakam 3 olabilir. Böylece toplam 70 edecek, mod 10'a göre kalan 0 olacaktır.


Örneğimizde 7992739871X 
burada X değeri 3 olacaktır. Birçok yöntem ile son doğrulama hanesi olan 3 hesaplanabilir, diğer yöntemleri kaynaklar kısmından inceleyebilirsiniz.

ListBox nesnesi ekleyip ID değerine Lbox veriyoruz.
TextBox nesnesi ekleyip ID değerine txtKredi ismini veriyoruz.
Button nesnesi ekleyip ID değerine btnKontrol ismini veriyoruz.protected void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string kredi = txtKredi.Text;
           int genelToplam = 0;
        for (int i=0; i<kredi.Length; i++)
        {
            int carpim = 1;
            int toplam =0;
 
            if (i % 2 == 1)
            {
                // LBox.Items.Add(kredi[i].ToString());
                carpim = int.Parse(kredi[i].ToString()) * 2;
                LBox.Items.Add(carpim.ToString());
                if (carpim > 9)
                {
                    string carpimStr = carpim.ToString();
                    toplam = int.Parse(carpimStr[0].ToString()) +
                        int.Parse(carpimStr[1].ToString());
                    genelToplam += toplam;
 
                } //if 
                else genelToplam += carpim;
            }//if i%2
            else {
                genelToplam += int.Parse(kredi[i].ToString());
            }
            
 
        }//for
        LBox.Items.Add("Genel Toplam " + genelToplam);
        int dogrulama = genelToplam % 10;
        int sonRakam = 10 - dogrulama;
        LBox.Items.Add("Sonrakam "+sonRakam);
        LBox.Items.Add("Doğrulama "+dogrulama);
        
    }Mutlu kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Kasım, 2016
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)