KDVliFiyat dan Fiyat Hesaplama


Şimdiye kadar yaptığımız C# örneklerinde Asp.NET kodlarında hep Fiyat ve KDV Oranından, KDVli Fiyatı hesapladık. Şimdi KDVli Fiyat ve KDVOranından Fiyat değerini hesaplayacağız.

KDVli Fiyat = Fiyat + Fiyat * KDV Oranı /100

Örneğin Fiyatı 100 TL olan bir ürünün KDV Oranı 18 ise;
KDV li Fiyat = 100 + 100 * 18/100
KDV li Fiyat = 118

Fiyat parentezine alırsak;

KDVli Fiyat = Fiyat *(1 + KDV Oranı /100)

Biz bu formülde Fiyatı çekersek;

Fiyat = KDVli Fiyat / (1+KDV Oranı/100)  olacaktır.
Fiyat = 118 /1,18
Fiyat = 100 

Aşağıdaki ekran görüntüsünü Web Form üzerinde tasarlayınız. 3 Metin Kutusu(TextBox) ve bir Button yerleştiriniz.

Yukarıdaki 3 metin kutusuna sırsıyla ID değerini aşağıdaki şekilde değiştirelim.

1. TextBox nesnesi için txtKdvliFiyat
2. TextBox nesnesi için txtKdvOran
3. TextBox nesnesi için txtFiyat

Button nesnemizin ID değerini de btnHesapla olarak değiştirelim.

btnHesapla isimli butonuna tıklayıp aşağıdaki kodları yazınız.

 protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double fiyat, kdvlifiyat, kdvoran;
        kdvlifiyat = double.Parse(txtKdvliFiyat.Text);
        kdvoran = double.Parse(txtKdvOran.Text);
 
        fiyat = kdvlifiyat / (1 + kdvoran / 100);
        txtFiyat.Text = fiyat.ToString();
 
    }


Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Aralık 2016

 
Bookmark and Share