LinQ ile Veritabanı Bağlantısı Yapmak

Bu yazımızda LinQ ile veritabanı bağlantısı yapacağız. LinQ ile kısa kodlar yazarak pratik şekilde Veri İşleme(Ekleme, Silme, Güncelleme) işlemleri yapabiliriz.

Önce SQL Server içinde okul isimli bir veritabanı oluşturarak, tblOgrenci isimli bir tablo oluşturunuz. Tablonun alanları aşağıdaki gibi olsun.


Visual Studio içinde bir Console Application (Konsol Uygulaması) açınız.  Solution Explorer penceresi sağ tarafta açık değilse View ana menüsünden Soltion Explorer seçeneğine tıklayınız.

 

ConsoleApplication1 üzerine sağ tıklayarak Add - New Item seçeneğini seçiniz. 

Gelen Pencerede LinQ to SQL Classes üzerine tıklayıp Add(Ekle) düğmesine basınız. Daha sonra View ana menüsünde Server Explorer seçeneğine tıklayarak sol tarafta SQL Server'a bağlantı nesneleri listeleyen pencereyi açınız. Pencere üzerinde Data Connection üstüne sağ tıklayarak Add Connection... seçeneğini seçiniz. İlgili veritabanını Server Explorer içinde eklendikten sonra aşağıdaki gibi görünecektir.
Buradaki tblOgrenci tablosunu sürükleyip yeni açtığımız dosyanın üzerine bırakınca görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.
Bu aşamadan sonra Program.cs üzerine tıklayıp Main fonksiyonu içine aşağıdaki kodları yazıyoruz ve F5 ile çalıştırdğımızda veritabanına "Oğuzhan TAŞ" isimli bir üyenin eklendiğini görüyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.Linq.SqlClient;
 
 
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            DataClasses1DataContext ctx = new DataClasses1DataContext();
            tblOgrenci ogrenci1 = new tblOgrenci();
            ogrenci1.adi = "Oğuzhan";
            ogrenci1.soyadi = "Taş";
            ogrenci1.telefon = "2128817";
            ogrenci1.email = "oguzhantas@gmail.com";
            ctx.tblOgrencis.InsertOnSubmit(ogrenci1);
            ctx.SubmitChanges();
 
 
        }
    }
}

Veritabanınızdaki tblogrenci tablosuna baktığınızda aşağıdaki gibi yeni kaydın eklendiğini göreceksiniz.
Bu çalışmada sadece LinQ'ya giriş niteliğinde bir örnek çözdük. İlerleyen aşamalarda, ASP.net formu üzerindeki bilgileri veritabanına kaydeden daha farklı örnekler yapacağız.

İyi çalışmalar,
Oğuzhan TAŞ
Mart 2015
Bookmark and Share