Csharp ile ProgressBar Kullanımı

Csharp ile ProgressBar Kullanımını inceleyerek karaşimşek ışıkları yapacağız. Önce formumuza bir ProgressBar nesnesi ve bir Button nesnesi ekliyoruz. Button nesnesinin Name özelliğine btnBasla, text özelliğine de Başla değerini yazıyoruz. ProgressBar'ın hemen üstüne bir Label ekleyip Name özellliğini lblSonuc olarak veriyoruz.
Aşağıdaki görüldüğü programımızın kod satırlarını Başla butonuna tıkladıktan sonra içine yazıyoruz.

private void btnBasla_Click(object sender, EventArgs e)
{
progBar5.Step = 5;
progBar5.Value = 0;
progBar5.Maximum = 100;

int durum = 0;

for (; ; )
{

if (progBar5.Value == progBar5.Maximum)

{

progBar5.Value = 100;
Thread.Sleep(1000);
progBar5.Value = 0;

}

else

{

   progBar5.Value = progBar5.Value +progBar5.Step;

}

durum=progBar5.Value;

lblYuzde.Text = '%'+durum.ToString();

if (durum==progBar5.Maximum)

lblYuzde.Text = "Yeniden başlıyor";

Thread.Sleep(500);
Application.DoEvents();

}

}

Mutlu kodlamalar,
Mart, 2016
Oğuzhan TAŞ

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)