Windows Form Uygulaması ile ArrayList Kullanımı

ArrayList Kullanımı ile ilgili örneği daha önce yapmıştık.  Aşağıdaki linke tıklayarak ArrayList Kullanımı hakkındaki makaleyi Oguzhantas.com dan okuyabilirsiniz.

Csharp Programlama Dilinde ArrayList Kullanımı

Şimdi ArrayList ile ilgili bir Windows Form Uygulaması yapacağız. Böylece hem Windows Form nesnelerinin kullanımını göreceğiz hem de ArrayList kullanımını daha da pekiştirmiş olacağız.

Önce File - New Project - Windows Form Application seçeneğini seçerek yeni bir Windows Form Projesi oluşturunuz. Projeye aşağıdaki nesneleri ekleyiniz.

Nesne Nesne Adı(Name) Değer(Text)
Button btnEkle Ekle
Button btnSirala Sırala
TextBox txtSayi  
ListBox lbSayilar  
Label lbSayiGir Sayı GirinizSonra Ekle (btnEkle) buttonuna tıklayınız, böyle btnEkle_Click() aşağıdaki kodu yazınız. btnEkle metodundan hemen önceki satıra yapılan ArrayList tanımını unutmayınız. Unutmamanız gereken bir nokta da ArrayList kullanmak için en üstteki namespace kısmına using System.Collections; değerini ekleyiniz.

        ArrayList sayi = new ArrayList();
       
        private void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lbSayilar.Items.Add(txtSayi.Text);
            sayi.Add(txtSayi.Text);
            txtSayi.Text = "";
        }

Burada txtSayi metin kutusuna girilen değeri alttaki listeye (ListBox) ekliyoruz. Bir yandan ListBox'a eklerken, bir yandan da ArrayList olarak oluşturduğumuz sayi nesnesinin içine de ekliyoruz.  Her sayı ekledikten sonra txtSayi.Text="" komutuyla metin kutusunun içini boşaltıyoruz.

Daha sonra Sırala(btnSirala) butonuna tıklayarak aşağıdaki kodları btnSirala_Click() olayına yazınız. Alttaki satırlarda ListBox(lbSayilar) içeriğini lbSayilar.Items.Clear() ile boşaltıyoruz. sayi.Sort() komutu ile ArrayList içindeki sayıları sıralıyoruz.

Sonra foreach döngüsü yardımı ile lbSayilar.Items.Add(s) komutu ile listbox'ın içeriğini, ArrayList içinden aldığımız sıralanmış sayılar ile teker teker dolduruyoruz. 
 
        private void btnSirala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lbSayilar.Items.Clear();
            sayi.Sort();
            foreach(string s in sayi)
            {
                lbSayilar.Items.Add(s);
 
            }
        }

 


Mutlu Kodlamalar,
Oğuzhan TAŞ
Nisan, 2015

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)