Csharp Örnek Sorular

Örnek Sorular 

Şimdiye kadar makalelerimi takip edenler, aşağıdaki soruları çözebiliyorlarsa, herhangi bir programlama dilinde algoritma kurma yetenekleri gelişmiştir. Soruları çözemiyorsanız konuları yeniden çalışmalısınız. Kendiniz çözmeye çalışınız ve bilgisayar başına geçmeden önce kağıt üzerinden düşününüz.Soru 1: Aşağıda verilen A ve B dizisi içindeki elemanların birebir toplamını bulup C dizisini hesaplayan programı yazınız.

A ={5, 4 ,2, 8, 3, 9, 12}
B ={3, 2, 5, 1, 7, 8, 4 }

Programın bulacağı dizi
C= {8, 6, 7, 9, 10, 17, 16} 

Soru 2: Yukarıda verilen A ve B dizinin birebir çarpımı olan diziyi program yazarak bulunuz.
D ={15, 6, 10, 8, 21, 72, 48}

Soru 3: Aşağıda verilen A dizisindeki sayılardan kaç tanesinin 3 ile tam bölündüğünü ve 3'e bölünen sayıları ekrana yazdırınız.

A ={3, 4, 5, 6, 26, 72}

Soru 4: Bir dizide öğrencilerin notları bulunsun, başka bir dizi açarak bu notların harf karşılıklarını aşağıdaki bilgilere göre bulup,  doldurunuz. 

A için aralık  84.5 <= not <=100
B için aralık  69.5 <= not  < 84.5
C için aralık  54.5 <= not < 69.5 
D için aralık  49.5 <= not < 54.5 
E için aralık  0 <= not < 49.5

Soru 5: Eleman sayısı 25 olan bir dizide öğrencilerin notları bulunmaktadır. Bu dizide, Notu 50'den düşük olanların ve 50'den büyük eşit olanların sayısını ekrana yazdırınız.

Soru 6: Eleman sayısı 25 olan bir dizideki öğrenci notlarının ortalamasını bulup, ortalamayı, ortalamanın altındaki öğrenci sayısını ve ortalamanın üstündeki öğrenci sayısını ekrana yazdırınız.  
Sınıfın yarısından fazlası ortalamanın üzerindeyse "Başarılı", ortalamadan küçük eşit ise "Başarısız" yazdırınız.

Örneğin;
Sınıf Ortalaması : 75
Ortalama altındaki kişi sayısı: 10
Ortalama üstündeki kişi sayısı: 15

Soru 7: Klavyeden girilen 20 sayının her birinden kaç tane girildiğini bulup ekrana yazdırınız.

Örneğin;
3 defa 5 girildi,
2 defa 4 girildi,
10 defa 3 girildi,
3 defa 2 girildi,
3 defa 1 girildi.  

Soru 8: Bir sınıfta bulunan 25 öğrencinin notları bir dizide tutulmaktadır.  Bu dizideki notların ortalaması geçme notudur. Örneğin ortalama 70 çıktı diyelim, 70'in altındakiler başarısız(E), üstündekiler başarılı kabul edilecektir. Ortalama ile tam puan 100 arasındaki kısım, eşit bölünerek A, B, C, D harf notunun aralıkları bulunacaktır. Daha sonra başka bir dizi açılarak öğrencilerin notunun harf değeri, belirlenen aralığa göre bu diziye yazdırılacaktır.

Örneğin sınıf ortalaması 70 puan olsun,
Fark : 100 - 70 = 30,
Geri kalan dört harf notu olan A, B, C, D şöyle hesaplanacaktır.
Artım : 30 / 4 = 7.5 bulunur.

O zaman diğer notlar 7.5 artışla değişecektir ve aşağıdaki kurallara göre hesaplanacaktır;

D harf notu; 70 <= Not < 77. 5
C harf notu; 77.5 <= Not < 85;
B harf notu;  85 <= Not < 92.5;
A harf notu;  92.5 <= Not <= 100

Soru 9: Bir ülkenin nüfusu aşağıdaki gibi artmaktadır. Önceki yıllara göre artış miktarını bulup, 2015 yılının nüfus oranını tahmin eden programı yazınız. 

2012 nüfusu 50 milyon,
2013 nüfusu 55 milyon,
2014 nüfüsu 65 milyon,
2015 nüfusu ?

Burada 2012 ve 2013 arasında nüfus, 50 milyondan 55 milyona çıkmış 5 milyon artmıştır, 2013 ve 2014 arasında 65'den 75'e çıkmış 10 milyon artmıştır, 2014 ile 2015 arasındaki artımı da şöyle hesaplayabiliriz. 

Artış: Önce 5, sonra 10 olmuştur, sonraki adımda artış 15 olması beklenmektedir. Yani her yıl artışa 5 eklenmiştir. Bu durumda 15 artması ve 2015 nüfusunun 65 + 15 = 80 olması beklenmektedir. 

İpucu: Yukarıdaki değerler bir dizide verilebilir A = {50 ,55 ,65}. Problemi çözerken artışı düşünüp sonraki terimi, bu bilgiye göre hesaplattırabilirsiniz.


İyi çalışmalar dilerim...
Nisan, 2015
Oğuzhan TAŞ

 
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)