Windows Form Nesneleri ile Maaş Hesaplama

Soru ) Memur maaşlarına belli kriterlere göre vergi kesintisi yapılacaktır. Buna göre memur maaşı;

-          2000’den küçük ise %25 oranında,
-          2000’den büyük ve 3000’den küçük ise %20 oranında,
-          3000 ve üstü ise %15 oranında vergi kesilecektir. 

Girilen maaşa göre kesilecek vergi miktarını ve vergi kesilmiş maaşı hesaplayınız. 
Burada üç tane TextBox ekledik, sırasıyla txtMaas, txtVergi, txtSonMaas. Sonra iki tane Button nesnesi ekledik, btnHesapla ve btnKapat. btnHesapla butonuna tıklayıp aşağıdaki kodları yazıyoruz.

 private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
 
            double maas=0, vergi=0, sonmaas=0;
 
            maas = double.Parse(txtMaas.Text);
 
            if (maas<2000)
            {
                vergi = maas * 25 / 100;
                sonmaas = maas - vergi;
            } else if(maas>=2000 && maas<3000)
            {
                vergi = maas * 20 / 100;
                sonmaas = maas - vergi;
            } else if (maas>=3000)
            {
                vergi = maas * 15 / 100;
                sonmaas = maas - vergi;
            }
 
            txtVergi.Text = vergi.ToString();
            txtSonMaas.Text = sonmaas.ToString();
 
        }Burada vergi ve sonmaas değerlerini verilen şartlara göre yazıp, ayrı ayrı hesapladık. if şartları bittikten sonra da txtVergi ve txtSonMaas isimli textbox nesnelerine aktardık. Soru) İşçi maaşlarına belli kriterlere göre zam yapılacaktır. Buna göre işçi maaşı;
 
- 2000’den küçük ise %20 oranında,
- 2000’den büyük ve 3000’den küçük ise %15 oranında,
- 3000 ve üstü ise %10 oranında zam yapılacaktır.  

Girilen maaşa göre zam miktarını ve yeni maaşı hesaplayınız.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace IsciMaasHesaplama
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            lblYeniMaas.Text = "";
            lblZamMiktar.Text = "";
 
        }
 
        private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            double maas=0, zam=0, yenimaas=0;
 
            maas = double.Parse(txtMaas.Text);
 
            if(maas<2000)
            {
                zam = maas * 20 / 100;
                yenimaas = zam + maas;
 
 
            }else if(maas>=2000 && maas<3000)
            {
                zam = maas * 15 / 100;
                yenimaas = zam + maas;
            }
            else if (maas>=3000)
            {
                zam = maas * 10 / 100;
                yenimaas = zam + maas;
            }
 
 
            lblZamMiktar.Text = zam.ToString();
            lblYeniMaas.Text = yenimaas.ToString();
 
 
        }
    }
}


Mutlu kodlamalar,
Nisan, 2015
Oğuzhan TAŞBookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)