CSharp Programlama Dili ile Karışık Örnekler

1) Klavyeden alınan üçgenin uzunluk bilgilerine göre üçgenin çeşidini (İkizkenar, Eşkenar) yazan programı C# ile kodlayınız.

using System;
 
namespace UcgenCesitBul
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, b, c;
            Console.Write("a kenarını giriniz:");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            Console.Write("b kenarını giriniz:");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            Console.Write("c kenarını giriniz:");
            c = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            if ((a == b) && (a == c))
                Console.WriteLine("Eşkenar üçgen");
            else if (a == b || b == c || a == c)
                Console.WriteLine("İkizkenar üçgen");
            else
                Console.WriteLine("Hiçbir kenar eşit değil");
 
        }
    }

2)n kenarlı bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı n(n-3)/2’dir. Buna göre girilen n değerine köşegen sayısını bulunuz.

using System;
 
namespace KosegenSayisi
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n;
            double sonuc=0;
            Console.Write("Çokgenin köşegen sayısını giriniz :");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            sonuc = n * (n - 3) / 2.0;
            Console.WriteLine("Sonuc: {0}", sonuc);
 
        }
    }
}

3) A = { 3, 10, 4, 8, 12, 9, 5, 6, 2, 20 } dizisi içindeki en büyük ve en küçük elemanı bulup, bu iki sayının çarpımını hesaplayınız.

using System;
 
namespace DiziEnBuyukEnKucukCarpim
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] a = { 3, 10, 4, 8, 12, 9, 5, 6, 2, 20 };
            int enkucuk = a[0];
            int enbuyuk = a[0];
 
            for (int i=0; i<a.Length; i++)
            {
                if (a[i] > enbuyuk)
                    enbuyuk = a[i];
 
                if (a[i] < enkucuk)
                    enkucuk = a[i];
            }
            Console.WriteLine("En küçük değer:{0}", enkucuk);
            Console.WriteLine("En büyük değer:{0}", enbuyuk);
            Console.WriteLine("Çarpım:{0}", enkucuk * enbuyuk);
 
        }
    }
}


4) Tek döngü kullanarak, A = { 3, 10, 4, 7, 12, 9, 5, 14, 2, 15 } dizisi içinde 3’ye, 5’e ve 7’e bölünen sayıların adedini bulup yazdırınız.

using System;
 
namespace Dizi357
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
           int[] a = { 3, 10, 4, 7, 12, 9, 5, 14, 2, 15 };
           int ucsay=0, bessay=0, yedisay=0;
 
            for (int i=0;i<a.Length; i++)
            {
                if (a[i] % 3 == 0) ucsay++;
                if (a[i] % 5 == 0) bessay++;
                if (a[i] % 7 == 0) yedisay++;
            }
            Console.WriteLine("Üçe bölünenler:{0}", ucsay);
            Console.WriteLine("Beşe bölünenler:{0}", bessay);
            Console.WriteLine("Yediye bölünenler:{0}", yedisay);
 
        }
    }
}
 


Mutlu Kodlamalar,
Nisan, 2015
Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)