Csharp Programlama Dili ile Metodlar Bölüm 2

Daha önceki makalemizde, C# programlama dilinde metodlar konusuna giriş yapmıştık. Aşağıdaki linke tıklayarak ilk bölümü okuyabilirsiniz.

C# Programlama Dili ile Metotlar Bölüm 1

Bu bölümde biraz daha detaylı örnekler işleyerek metod kavramını daha iyi anlamaya çalışacağız.

 
Şimdi iki sayıyı  toplayan bir metod yazdığımızı düşünelim. Bu metod belirttiğimiz gibi iki sayıyı parametre olarak alacak ve geriye toplam sonucunu döndürecektir. Aşağıdaki metodu inceleyelim.

 static int topla(int a, int b)
 {
            int sonuc = a + b;
            return (sonuc);
}

Burada metodumuzu, bir class(sınıf) içinde tanımlamayı henüz öğrenmediğimiz için static ifadesini kullandık. Metodumuzun geri döndüreceği toplam değeri int tipinde olacağı için static den hemen sonra int ifadesi geldi. Daha sonra metodumuzun adını ve aldığı parametreleri değişken tipleriyle birlikte yazıyoruz.


Aşağıda programın tamamı görülmektedir. Bu metodun Main içinde nasıl çağrıldığını aşağıdaki programda görebilirsiniz.   Console.WriteLine(topla(sayi1, sayi2)); burada topla(sayi1, sayi2) ifadesiyle topla metodumuz çağrılmıştır. Burada sayi1 değeri a değişkenine, sayi2 değeri de b değişkenine kopyalanmıştır. Metodumuz içindeki a ve b değerlerinin Main programı içinde geçerliği yoktur. a ve b değişkenleri sadece topla metodunda süslü parantezler içinde geçerlidir.


using System;
 
namespace MetodTopla
{
    class Program
    {
        static int topla(int a, int b)
        {
            int sonuc = a + b;
            return (sonuc);
        }
 
        static void Main(string[] args)
        {
            int sayi1= 5;
            int sayi2= 3;
            Console.WriteLine(topla(sayi1, sayi2));
            Console.WriteLine(topla(2,7));
            Console.WriteLine(topla(5, 12));
            int sonuc = topla(10, 20);
            Console.WriteLine(sonuc);
        }
    }
}
Şimdi de 4 işlemi yapan yani Çarpma, Bölme, Toplama, Çıkarma işlemini yapan bir program yazalım. Üstteki programımızın biraz daha geliştirilmiş hali yer almaktadır. Yalnız bölme işleminde sıfıra bölme hatasına düşmemeye dikkat ediniz, yoksa program ça

using System;
 
namespace MetodDortIslem
{
    class Program
    {
        static double topla(double a, double b)
        {
            return (a + b);
        }
        static double cikar(double a, double b)
        {
            return (a - b);
        }
        static double carp(double a, double b)
        {
            return (a * b);
        }
 
        static double bolme(double a, double b)
        {
            if (b != 0)
                return (a / b);
            else
                return 0;
        }
 
        static void Main(string[] args)
        {
            double sayi1 = 5;
            double sayi2 = 2;
            Console.WriteLine("Toplam:{0}",topla(sayi1, sayi2));
            Console.WriteLine("Çıkarım:{0}",cikar(sayi1, sayi2));
            Console.WriteLine("Çarpım:{0}",carp(sayi1,sayi2));
            Console.WriteLine("Bölüm:{0}",bolme(sayi1,sayi2));
        }
    }
}

Metodlar konusuna daha sonra devam edeceğiz. Aşağıdaki soruları kendiniz yapmaya çalışın.

Sorular

1) Karenin alanını hesaplayan metod yazınız.
2) Üçgenin alanını hesaplayan metod yazınız.
3) Dikdörtgenin alanını hesaplayan metod yazınız.


Mutlu kodlamalar,
Nisan, 2015
Oğuzhan TAŞ
 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)