Csharp programlama dili ile if else örnekleri, zekat hesaplama formülü

CSharp Programlama Dili ile İlgili Örnekler: if else Örnek

Şimdi if else kullanımını daha da pekiştirecek bir soruyu CSharp ile çözelim, günlük hayattan bir örnek olarak Zekat Hesaplamayı verelim.  Sorumuz şöyle;

Soru: Bir kişinin 80.18 gram altına denk gelen mal varlığı varsa zekat verebilir, bu miktarın altında ise zekat vermesine gerek yoktur.  Eğer 80.18 gram altının TL miktarının üzerinde bir varlığa sahipse %2.5 oranında zekat vermelidir. Buna göre kişinin varlığına göre ödenecek zekat miktarını bulunuz.

Örneğin;
Altının gramı programa 50 TL olarak girilsin;
Sınır = 50 x 80.18 = 4009 TL'dir.
Varlık miktarı 10000 TL olsun, 
Bu miktar 4009'dan büyük olduğundan zekat verilecektir.
Zekat Miktarı = 10000 * 2.5 = 250 TL bulunacaktır.

Şimdi aşağıdaki programın çözümüne bakmadan kendiniz çözünüz.


using System;
 
namespace ZekatHesaplama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double altingram, toplam, varlik, zekat;
 
            Console.Write("Altının gramını giriniz:");
            altingram = double.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("Ne kadar varlığınız var(TL):");
            varlik = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            toplam = 80.18 * altingram;
            if (varlik < toplam)
                Console.WriteLine("Zekat vermenize gerek yok");
            else
            {
                zekat = varlik * 2.5 / 100;
                Console.WriteLine("Verilecek Zekat Miktarı:{0}", zekat);
 
            }
 
        }
    }
}

Burada ilk önce klavyeden o günkü altının gram fiyatını ve kişlinin varlık miktarını soruyoruz. Girilen miktarı altingram değişkenine atıyoruz, atama yaparken de tip çevrimi yapmayı unutmuyoruz. Çünkü Console.ReadLine() ile okunan bilgi string tipindedir, altingram değişkeni ise double tipindedir. Eşitliğin iki tarafındaki ifadelerin aynı tipte olması gerektiği için sağ tarftaki ifadeyi double.Parse() fonksiyonu ile double tipine çeviriyoruz. 

Sonraki adımda kullanıcıdan aldığımız altının gram fiyatını 80.18 ile çarpıp, sınır değerini buluyoruz ve toplam değişkenine atıyoruz. TL cinsinden varlık değerini, hesapladığımız  toplam ile karşılaştırıyoruz.

Eğer varlık değeri, toplam değerden küçükse ekrana Console.WriteLine() fonksiyonu ile zekat vermenize gerek yok yazıyoruz. Else kısmında ise varlık değeri, toplam değerden büyük veya eşitse zekat hesaplama işlemi yapıyoruz.

Girilen varlık değerini 2.5 ile çarpıp, 100'e bölerek varlık miktarının %2.5'unu buluyoruz ve ekrana yazıyoruz. 


Bu örneğimiz if else'yi öğretmek amaçlı olduğu için çok detaylı bir hesaplama yapmadık. Gerçekte kişinin altınları 24 Ayar, 22 Ayar vs farklı ayarlarda olabilir ve bu altınların hepsinin gram fiyatları farklı olduğundan varlık değeri değişecektir. 


İyi çalışmalar, mutlu kodlamalar,

Aralık 2014 

Oğuzhan TAŞ


 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)