Csharp Programlama Dili ile if Else Kullanımı, Prim Hesaplama

Şimdi de gerçek hayattan başka bir örnek yapalım.

Bir şirkette pazarlamacı olarak çalışanlara yaptıkları satışa göre prim verilmektedir. Pazarlamacı, ne kadar çok satış yaparsa o kadar prim kazanacaktır. Satışlara göre prim yüzdeleri şöyledir;

2.000 TL’den küçük satışlar için prim yok.
2.000 TL ile 5.000 TL arası (2.000 dâhil, 5.000 dâhil değil) satışın %5’si prim,
5000 TL ile 7.000 TL arası (5.000 dâhil, 7.000 dâhil değil) satışın %10’u prim,
7.000 TL ve üstü %15 prim kazanmaktadır.

Buna göre girilen satış miktarına göre pazarlamacının ne kadar prim kazanacağını hesaplayan programı yazınız.

Çözüm : Programın çözümünü örnekler vererek ilk önce kağıt üzerinde hesaplamaya çalışınız. Çünkü mantık olarak çözemediğiniz bir problemi, programlama yolu ile çözmeniz mümkün değildir.
Burada gerekli hesapları yapmamız için bilmemiz gerekenler nelerdir?

Bu örneğimizde prim hesaplamak için pazarlamacının ne kadar satış yaptığını bilmeliyiz. O zaman kullanıcıdan isteyeceğimiz bilgi ne kadar satış yaptığıdır. Daha sonra if, else if ile yukarıda belirtilen koşulları uyguluyoruz.

Örneğin;
Eğer satış 2000'den küçükse, bunu programlamada  if (satis<2000) ile ifade ediyoruz. Bu durumda pazarlamacı prim alamayacaktır, prim=0 yazabiliriz. 

Pazarlamacı eğer 2000 ile 5000 arası satış yapmışsa satışın %5'ini hesaplayacağız. 
else if (satis >= 2000 && satis < 5000) satırı ile hem satışın 2000'den büyük ve eşit olması durumunu hem de 5000'den küçük olması durumunu ele alıyoruz. if şartında iki durumunda aynı anda gerçekleşmesi VE (&&) operatörü ile gösterilir. Burada iki karşılaştırmanın arasına && işareti koyarak iki durumun da gerçekleştiğini belirttik.

Sonraki koşulda, satışın 5000 ile 7000 arası olması durumunu ele alıyoruz. Bu durumda prim değeri, satışın %10'u olacaktır. else if (satis>=5000 && satis<7000) satırı ile 5000'den büyük eşit, 7000'den küçük (7000 dahil değil) durumunu ele alıyoruz. 

Sonraki koşulda satış rakamının 7000'den büyük olması durumunu ele alıyoruz. Bu durumda prim değeri satışın %15'i olacaktır.    else if (satis >= 7000) ifadesi ile de bu şartı kontrol ediyoruz. 

 
using System;
 
namespace PrimHesaplama
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double satis=0, prim=0;
            Console.Write("Satış miktarını giriniz:");
            satis = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            if (satis < 2000)
                { prim = 0; }
 
            else if (satis >= 2000 && satis < 5000)
            {   prim = satis * 5 / 100; } 
 
            else if (satis>=5000 && satis<7000)
            { prim = satis * 10 / 100;}
 
            else if (satis >= 7000)
            { prim = satis * 15 / 100; }
 
            Console.WriteLine("{0} prim kazandınız.", prim);
        }
    }
}

Aşağıdaki yukarıdaki programın çıktısını görmektesiniz. Satış olarak 8000 TL girildiği için, satışın %15'i yani 1200 TL prim kazanmıştır. CTRL + F5 ile programı çalıştırabilirsiniz.

Mutlu kodlamalar,
Aralık 2014 

Oğuzhan TAŞ
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)