Csharp Programlama, if else örnekleri, kargo tutarı hesaplama

Soru: Kargonun ağırlığına fiyat belirlenecektir.

* 0,1 ile 999 gr (1 dahil değil) arasında ise 10 TL,
* 1000 gr ile 1999 arasında ise 20 TL,
* 2000 ile 2999gr arasında ise 30 TL,
* 3000 gr ve yukarısı 40TL 'dir..
 
Buna girilen gram miktarına göre ödenecek kargo ücretini bulunuz.

Çözüm: Bu soruda ilk önce bizden ne istendiğini ve ne hesaplamamız gerektiğini düşünelim. Girilecek kargo ağırlığına göre hesaplamalar değişeceği için ilk önce ağırlık bilgisini kullanıcıdan istememiz gerekir. Daha sonra girilen ağırlık miktarına göre if şartlarını kullanarak ne kadar ödenmesi gerektiğini bulacağız.

Örneğin;   if (agirlik >= 0.1 && agirlik <= 999) ifadesi ile ağırlık değerinin hem 0.1 gramdan büyük ve eşit, hem de 999 gramdan küçük eşit olması durumunu kontrol ediyoruz, eğer bu aralıktaysa ekrana Console.WriteLine("Kargo Tutarı: 10 TL"); şeklinde yazıyoruz.

Dikkat ederseniz if satırından hemen sonra tek satır gelmiştir, dolayısıyla süslü parantezler kullanmadık, eğer birden fazla satır olsaydı, mutlaka süslü parantezi aşağıdaki şekilde kullanacaktık.

if (agirlik >= 0.1 && agirlik <= 999)
{

// Eğer bu şartla ilgili birden fazla satır yazmamız gerekiyorsa süslü parantez kullanırız.

}

Problemin tam çözümü aşağıdadır, kendiniz bilgisayarda çözdükten sonra çözümü inceleyiniz. Visual Studio'da yeni bir Console Application projesi açıp, içine aşağıdaki kodları yazdıktan sonra CTRL + F5 tuş kombinasyonunu kullanarak çalıştırınız.

using System;
 
namespace ifKargo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            double agirlik;
            Console.Write("Ağırlık giriniz:");
            agirlik = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            if (agirlik >= 0.1 && agirlik <= 999)
                Console.WriteLine("Kargo Tutarı: 10 TL");
 
            if (agirlik >= 1000 && agirlik <= 1999)
                Console.WriteLine("Kargo Tutarı: 20 TL");

            if (agirlik >= 2000 && agirlik <= 2999)
                Console.WriteLine("Kargo Tutarı: 30 TL");

            if (agirlik>=3000)
                Console.WriteLine("Kargo Tutarı: 40 TL");
 
        }
    }
}Önceki örneklerimizde if şart yapısını kullanarak farklı örnekler yaptık, diğer örnekleri de mutlaka inceleyiniz.

Mutlu kodlamalar,

Oğuzhan TAŞ
Aralık 2014

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)