Csharp Programlama Dili ile if Else Kullanımı, Bölünebilme

Soru: Bir sayının 2 ile 9 arasındaki sayılara bölünüp bölünmediğini ayrı ayrı kontrol ediniz. Örneğin sayımız 15 olsun, 15 sayısı hem 3'e hem de 5'e kalansız bölünür, bu durumda programımız aşağıdaki gibi yazacaktır.

Sayı 3'e bölünür.
Sayı 5'e bölünür.Çözüm: Programlamada bir sayının başka bir sayıya kalansız bölünüp, bölünmediğini anlamak için mod alma işlemi uygulanır. Örneğin 5 % 2 değeri 1 olur, yani 5'in 2'ye bölümünden kalan 1'dir. O halde, sayının 2'ye kalansız bölünüp bölünmediğini anlamak için aşağıdaki gibi bir if şartı yazarız.

if (sayi % 2 == 0 )

Yukarıdaki satırda çift eşit (==) işareti kullanıldığına dikkat ediniz. Karşılaştırma ifadelerinde daima çift eşit operatörü kullanılır. % işareti hatırlayacağınız gibi mod alma operatörüdür. Böylece tüm sayıları kontrol ederiz.

Şimdi aşağıdaki kodu, Visual Studio ortamında  yeni bir proje oluşturup, konsol uygulaması (Console Application) yazarak çalıştırınız.

using System;
 
namespace ifModAlma
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int sayi;
            Console.Write("Bir sayı giriniz:");
            sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            if (sayi % 2 == 0)
             Console.WriteLine("Sayı 2'ye bölünür."); 
 
            if (sayi % 3 == 0)
                    Console.WriteLine("Sayı 3'e bölünür."); 

            if (sayi % 4 == 0)
                    Console.WriteLine("Sayı 4'e bölünür.");

            if (sayi % 5 == 0)
                   Console.WriteLine("Sayı 5'e bölünür.");

            if (sayi % 6 == 0)
                    Console.WriteLine("Sayı 6'ya bölünür.");

            if (sayi % 7 == 0)
                    Console.WriteLine("Sayı 7'ye bölünür.");

            if (sayi % 8 == 0)
                    Console.WriteLine("Sayı 8'e bölünür.");

            if (sayi % 9 == 0)
                   Console.WriteLine("Sayı 9'a bölünür.");         
        }
    }
}


Yukarıdaki kodu projenizde yazıp CTRL + F5 tuşuna basarsanız çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.


Mutlu Kodlamalar,

Oğuzhan TAŞ
Aralık 2014 
 
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)