Csharp Programlama Dili, For Döngüsü kullanımı

For Döngüsü

Csharp dışında Java, C++, PHP, Visual Basic gibi tüm programlama dillerinde vazgeçilmez yapılardır. Bir programlama dili öğrenirken şart yapıları ve döngüler en önemli kısımlardır.

For döngüsünde 3 tane bölüm vardır. Her bölüm diğerinden noktalı virgül ile ayrılır.

for (i=1; i<10 ; i++)

Yukarıdaki satırda; ilk bölümde i=1 ile döngümüzün 1'den itibaren başlayacağını,  ikinci kısım olan i<10 ifadesi ile döngümüzün 10'a kadar döneceğini (10 dahil değil) belirtiyoruz. Üçüncü ve son kısımda da artım veya azaılım değerini belirtiyoruz. Burada i++ ifadesi ile daha önceki örneklerden de hatırlayacağınız gibi sayılar birer birer artırılmaktadır.

Şimdi Visual Studio yeni bir Console Application (Konsol uygulaması) projesi açarak aşağıdaki satırları yazınız.

using System;
 
namespace forDongusuSayilar
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i;
            for (i = 1; i < 10; i++)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
 
        }
    }
}

Yukarıdaki projeyi CTRL + F5 ile çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi sayıları 1'den 9'a kadar yazacaktır.Burada sayılarımızı birer birer artırdık, peki 2'şer artırmak isteseydik ne yapardık? Üçüncü bölümdeki i++ yerine i+=2 yazmamız yeterli olurdu. Yeni bir konsol uygulaması açarak aşağıdaki kod satırlarını deneyebilirsiniz.

using System;
 
namespace forDongusuTekSayilar
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i;
 
            for (i = 1; i < 10; i+=2)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
          
        }
    }
}


Peki sayılarımızı 0,2,4,6,8 şeklinde sadece çift sayılardan oluşmasını istiyorsak ne yapacağız?

using System;
 
namespace forDongusuCiftSayilar
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int i;

            for (i = 0; i < 10; i+=2)
           {
               Console.WriteLine(i);
           }
        }
    }
}


Şimdi de geriye doğru sayalım, 10'dan 1'e kadar birer eksilterek gidelim.
using System;
 
namespace DongulerOrnekler2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
 
            for (int i = 10; i>0; i--)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
        }
    }
}

Burada dikkat ederseniz    for (int i = 10; i>0; i--) işleminde şartımız i>0 şeklinde oldu, yani i>0 olduğu sürece döngünün sürmesini istedik. i-- ifadesiyle de her döngünün çevriminde i değerini 1 azalttık.


 
Daha farklı örneklere sonraki yazılarımızda devam edeceğiz.

Mutlu kodlamalar,

Oğuzhan TAŞ
Aralık 2014


Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)