Csharp ile Programlama, Switch Case Kullanımı

SWITCH-CASE

Switch Case yapısı, birçok programlama dilinde var olan bir yapıdır. İlk önce C programlama dili ile gelen bu yapı, daha sonraları, C++, Java, PHP ve C# dilinde de yer almıştır.

Case, kelime anlamı olarak "durum", switch ise kelime anlamı olarak "anahtar" demektir. Farklı durumların her biri için, farklı case'ler yazarız. Bu yapı, aslında if else yapısına benzerdir. İf yapısının daha çok kullanıldığını da söyleyebiliriz. Fakat Switch Case yapısı ile yazılmış programları anlamak için, az kullanılsa da switch case yapısını kullanmayı mutlaka öğreniniz.

Switch Kullanımının kullanımı aşağıdaki gibidir. Her durumu case ile belirttikten sonra,  o durum ile ilgili gerçekleşecek işlemleri yazıyoruz. İşlemler bittikten sonra break ifadesi ile o durumun bittiğini belirtiyoruz.

switch (değişken_adi)
{
    case durum_1: ....
         break;
   
    case durum_2: ...  
         break;

    default:.....
         break;

}


Örneğin haftanın günlerini düşünelim;

1- Pazartesi,
2- Salı,
3-Çarşamba,
4-Perşembe ...
....
7-Pazar olarak numaralandıralım.

Kullanıcı klavyeden sayısal değerini girdiğinde haftanın o günün yazan programı Switch Case ile yazalım.

using System;
 
namespace SwitchGunler
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int gun;
            Console.Write("Haftanın gününü giriniz:(1-7)");
            gun = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            switch(gun)
            {
                case 1: Console.WriteLine("Pazartesi");break;
                case 2: Console.WriteLine("Salı"); break;
                case 3: Console.WriteLine("Çarşamba"); break;
                case 4: Console.WriteLine("Perşembe"); break;
                case 5: Console.WriteLine("Cuma"); break;
                case 6: Console.WriteLine("Cumartesi"); break;
                case 7: Console.WriteLine("Pazar"); break;
                default: Console.WriteLine("1-7 arasında giriniz."); break;
 
            }
        }
    }
}Mutlu kodlamalar,

Oğuzhan TAŞ
Aralık - 2014 Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)