Csharp Programlama Dili ile if Else Kullanımı, Ürün Fiyatı Belirleme

Csharp Programlama Dili ile if Else Kullanımı, Ürün Fiyatı Belirleme

Bir mağazada Küçük(S), Orta(M) , Büyük(L), Daha Büyük(XL) Boy ürünler satılmaktadır. Aşağıdaki tabloya göre girilen boyuta göre fiyatı ekrana yazan programı if else yapısını kullanarak yazınız.

Ürün Boyut Fiyat
S 10 TL
M 12 TL
L 13 TL
XL 21 TL


Mağazamızdaki ürünlerin fiyatları ürünün boyutuna göre değiştiği için kullanıcıdan "boyut" isimli bir veri almak zorundayız. Peki "boyut" verisinin tipi ne olacak? Alacağı değerlere baktığımızda S, M, L, XL şeklinde gidiyor. Karakter (char) tipi kullanamayız, çünkü char tipi tek bir işaret(harf, rakam ve sembol) alırdı. O zaman bir karakterden büyük veri alacağımıza göre string tipi kullanacağız.

using System;
 
namespace ifUrunFiyat
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string beden;

            Console.Write("Beden giriniz:");
            beden = Console.ReadLine();

            if (beden == "S")
                Console.WriteLine("10 TL");

            else if (beden == "M")
                Console.WriteLine("12 TL");

            else if (beden == "L")
                Console.WriteLine("13 TL");

            else if (beden == "XL")
                Console.WriteLine("21 TL");
 
        }
    }
}

Yukarıdaki if else yapısında atamaları yaparken çift eşit kullanıldığına dikkat ediniz. Farklı örneklerde görüşmek üzere..


Mutlu kodlamalar, 
Aralık 2014
 

Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)