Csharp Programlama Dili ile if else örnekleri, Kahve Fiyatı Hesaplama

if Else Şart Yapısı Kullanımı, Kahve Tipi ve Boyut seçimi

Bir kafede Küçük(S), Orta(M) ve Büyük(L) Boy bardakta kahveler satılmaktadır. Latte ve Mocha tipi kahveler için fiyat aşağıdaki gibidir.  Aşağıdaki tabloya göre girilen içecek adı ve boyuta göre fiyatı ekrana yazan programı if else yapısını kullanarak yazınız.

İçecek Adı Boyut Fiyat
Latte S 6.25 TL
Latte M 7.50 TL
Latte L 9.00 TL
Mocha S 7.25 TL
Mocha M 8.50 TL
 
 
Yukarıdaki tabloya baktığımızda İçecek adı olarak Latte'nin S, M, L boyutu ve Mocha tipi kahve türünün S ve M boyutunda olduğunu görüyoruz. Kullanıcıdan içecek adı ve boyut verisini alıp, buna göre fiyatları velirleyeceğiz demektir. Boyut ve icecek verisinin tipleri string tipinde tanımlamamız gerektiğini tablodaki verilerden görebiliyoruz. 


using System;
 
namespace ifKahve
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
        
            string icecek="", boyut="";
            Console.Write("İçecek adını giriniz:");
            icecek = Console.ReadLine();
 
            Console.Write("Boyut giriniz:");
            boyut = Console.ReadLine();
 
            if (icecek == "Latte" && boyut == "S")
                Console.WriteLine("Fiyat: 6.25 TL");
       
            else if (icecek == "Latte" && boyut == "M")
                Console.WriteLine("Fiyat: 7.50 TL");
           
            else if (icecek == "Latte" && boyut == "L")
                Console.WriteLine("Fiyat: 9.0 TL");
           
            else if (icecek == "Mocha" && boyut == "S")
                Console.WriteLine("Fiyat: 7.25 TL");
           
           else if (icecek == "Mocha" && boyut == "M")
                Console.WriteLine("Fiyat: 8.5 TL");
           
            else 
                Console.WriteLine("İçecek veya boyut tanımlı değil");
        }
    }
}Mutlu kodlamalar,

Oğuzhan TAŞ
Aralık, 2014
Bookmark and Share
Dil Değiştir(Change Language)